pictogram førstehjælp ved epilepsianfald
 • Del siden med andre

Førstehjælp ved epilepsianfald

 • Vær rolig, anfaldet gør ikke ondt og går ofte over af sig selv i løbet af 2-3 min.
 • Beskyt hovedet mod stød og slag, læg fx en trøje eller lign. under hovedet.
 • Fjern genstande personen kan slå sig på.
 • Hold ikke personen fast, det stopper ikke anfaldet.
 • Stik ikke noget i munden på personen – det ødelægger tænderne.
 • Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge personen om på siden.
 • Bliv ved personen, til bevidstheden er vendt tilbage og vedkommende kan klare sig selv.

Tilkald 112, hvis:

 • Kramperne varer i mere end 5 minutter.
 • Anfaldet gentager sig,
 • Anfaldet sker under badning,
 • Personen er kommet til skade.

Hent en plakat med førstehjælpsråd ved krampeanfald her

Det er ikke alle anfald, som er kramper.

Når der er tale om anfald, som ikke er kramper, kan personen opleve, at bevidstheden påvirkes i større eller mindre grad f.eks. ved sort tale, angst, fjernhed, smasken eller tilsyneladende formålsløse handlinger.

Førstehjælp ved mindre anfald

 • Vær rolig, sørg for personen ikke skader sig selv.
 • Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage og han/hun kan klare sig selv. 

Hent plakat med førstehjælpsråd ved mindre anfald

Førstehjælp når du er pårørende

Førstehjælp når du er pårørende eller dagligt omgås en person med epilepsi
Anfald er forskellige fra person til person. Det er vigtigt, at man får talt med personen om, hvad man skal gøre, hvis der kommer et anfald og i givet fald hvordan anfaldet ser ud og hvor lang tid det plejer at vare.

To plakater med førstehjælps råd

Her kan du downlade to plakater i A3 størrelse om henholdsvis førstehjælp ved mindre anfald og førstehjælp ved krampeanfald.

Førstehjælp ved mindre anfald

Førstehjælp ved krampeanfald

 • Hent plakat om førstehjælp ved mindre anfald
 • Hent plakat om førstehjælp ved krampeanfald

Folder om førstehjælp ved epilepsi

Her kan du se Dansk Epilepsiforenings folder "Førstehjælp ved epilepsianfald"

Folderen er i lommeformat og kan bestilles gratis via Epilepsiforeningens onlinebutik. Du kan også downloade "Førstehjælp ved epilepsianfald" som pdf.

Kort film film med overlæge, der fortæller hvad man skal gøre

OBS-spot der viser. hvordan man ikke skal gøre

Bliv medlem med rabat

Bliv medlem og få bl.a. rådgivning, viden, kurser og fællesskab. Vi har åbningstilbud i butikken: Familiemedlemskab 300 kr. (normalt 400), personligt medlemskab 200 kr. (normalt 300) og støttemedlemskab 100 (normalt 150)

Jule-lukket

Landskontoret holder lukket frem til mandag den 5. januar 2015. Vi ønsker alle en glædelig jul et godt nytår

Nyheder

15.10.2010
Tv-kendiss støtter epilepsiforeningen
Læst 14272 gang(e)


11.07.2013
Hash-medicin til børn
Læst 9348 gang(e)


24.05.2013
Vigtigt nyt fra Sundhedsstyrelsen
Læst 8956 gang(e)


Ferielukket frem til tirsdag d. 6. januar 2015.