AmbuFlex på Århus Universitetshospital

  • Del siden med andre
20.12.2015

Hvor godt virker AmbuFlex?

Studier vil belyse, hvad der sker, når spørgeskemaer er en vigtig del af patientkontakten, som ved AmbuFlex i Region Midtjylland


I Epilepsi nr. 2, 2014 fortalte vi om et AmbuFlex systemet, der dengang havde kørt i næsten to år på  bl.a. Århus Universitetshospital. AmbuFlex er et web-baseret system, som anvender Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken. Med AmbuFlex inddrages patienterne aktivt i det ambulante kontrolforløb ved at besvare spørgeskemaer, hvor de bl.a. skal krydse af, hvordan de har det, og om de ønsker at komme til kontrol eller blive ringet op.

Ud over at skabe overblik over patientens samlede forløb, har det været målet at skabe fleksible ambulante forløb for kroniske patienter; at give mulighed for konsultation ved behov; at udnytte ressourcerne bedst og bruge dem, hvor behovet er størst; at gøre patienten til en aktiv medspiller i sin behandling; og at indsamle data til kvalitetsudvikling og forskning.

Men hvad der sker, når patient-rapporterede oplysninger (PRO) - som i AmbuFlex - anvendes som omdrejningspunkt for ambulant opfølgning, det vil to ph.d.-projekter nu undersøge. Projekterne er parallelle og har et hhv. kvantitativt og kvalitativt design. Tilsammen forventes projekterne at bidrage med vigtig viden om PRO og brugerstyrede behandlings effekter og virkningsmekanismer. Denne viden vil kunne anvendes i klinisk praksis, hvor ambulante kontrolforløb i fremtiden i højere grad vil kunne tilpasses den enkelte patients behov.

Liv Schougaard, sygeplejerske, ph.d.-studerende, står for et kvantitativt ph.d-projekt, der består af tre delstudier:

Et opfølgningsstudie, hvor formålet er at identificere kendetegn ved personer, der visiteres til PRO-opfølgning. Har patienter, der visiteres til AmbuFlex, fx en højere sundhedskompetence, bedre social støtte, bedre generelt helbred eller trivsel end patienter, der ikke visiteres? Viden om patientkarakteristika vil kunne anvendes i klinisk praksis til at identificere hvem, der er egnet til AmbuFlex samt skabe opmærksomhed om aktuelle barrierer.

Et lodtrækningsforsøg, hvor formålet er at sammenligne behandlingskvaliteten og patientperspektivet i to former for ambulant opfølgning: 1. PRO-spørgeskema i faste intervaller med evt. efterfølgende kontakt og 2. PRO-spørgeskema til ambulatoriet på patientens initiativ (maksimal patientstyring). Målet er at undersøge, om behandlingskvaliteten er mindst lige så god ved maksimal patientstyring som ved spørgeskemakontrol med fastlagte intervaller. Målet er også at undersøge, hvordan patienterne oplever at inddrages som en vigtig partner i vurderingen af behov for opfølgning.

Et pålidelighedsstudie, hvor formålet er at undersøge epilepsispørgeskemaets pålidelighed ved fire forskellige svarmetoder; papir /papir, papir /web, web/papir, web/web.

Caroline Mejdahl, sygeplejerske, ph.d.-studerende, står for det andet ph.d.-projekt. Dette projekt har fokus på brugerstyret behandling og patient-rapporterede oplysninger som metode til patientinvolvering. Projektet undersøger patienters og klinikeres erfaring med brugerstyret behandling og PRO, samt hvilken betydning denne form for ambulant kontrolforløb har for mødet mellem patient og kliniker.

I projektet anvendes fortolkende beskrivelse, som er en kvalitativ forskningsstrategi for udvikling af anvendelsesorienteret viden. Målgruppen for deltagelse er patienter med epilepsi, som er visiteret til AmbuFlex samt klinikere i neurologiske ambulatorier i Region Midtjylland, der anvender AmbuFlex/Epilepsi. Dataindsamlingen sker i perioden fra november 2015 til januar 2018, og bliver samlet via semistrukturerede interviews, deltagerobservationer samt dokumentanalyser.

(Kilde. ”Epilepsi nr. 2, 2014” og Nyhedsbrev fra Region Midtjylland)

 

 


< Udmelding om Fenytoin

Abonner på vores nyhedsbrev om epilepsi

Få nyt om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen ca. 10 gange om året.

Navn:
E-mail:
Modtag kun tekst:
  • Hvis du er oprettet som bruger af Sanmtaleforum, modtager du automatisk nyhedsbrevet.
     
  • Når du har bekræftet tilmeldingen ender du tilbage på denne side. Dermed er din tilmeldelse bekræftet.

  • Afmelding af nyhedsbrev

Bliv medlem - hjælp os med at hjælpe

Bliv medlem af Epilepsiforeningen

Vi tilbyder mennesker med epilepsi og deres pårørende rådgivning, kurser, fællesskab og viden. Bliv medlem fra 300 kr eller støt os.

Hent app'en "Epilepsi"

Med epilepsi-appen kan du registrere anfald, filme, uddybe anfaldsbeskrivelser, se kalender og lave rapport til ´behandleren. Se instruktionsfilm og svar på spørgsmål

Hent den i Google Play

Hent den i App Store

Nyheder

15.10.2010
Tv-kendiss støtter epilepsiforeningen
Læst 29999 gang(e)


11.07.2013
Hash-medicin til børn
Læst 26315 gang(e)


24.05.2013
Vigtigt nyt fra Sundhedsstyrelsen
Læst 25017 gang(e)