Nulstil password
Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af password vil blive emailet til dig med det samme.
kvinde - praksis og regler for ressourceforløb
  • Del siden med andre

Ressourceforløb

Som udgangspunkt kan du ikke få tilkendt førtidspension, hvis du er under 40 år, men vil i stedet få et ressourceforløb.

Hvis du er under 40 år, kan du få flere ressourceforløb á 1-5 års varighed. Hvis du er over 40 år kan du få ét ressourceforløb - eller flere, hvis du ønsker det og kommunen finder det relevant. Du kan også få et ressourceforløb, hvis du er under 40 år og modtager pension, hvis kommunen mener det øger dine beskæftigelsesmuligheder.

Ressourceforløbet er til personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden et ressourceforløb vil ende med at få tilkendt førtidspension. Det betyder, at du skal være tæt på at få tilkendt pension, inden du kan tilbydes et ressourceforløb og at ressourceforløbet skal hindre, at du får førtidspension.

Kravene for at ressourceforløb

Det er et krav for at få ressourceforløb, at:

  • Andre ordinære indsatser, aktivering og revalidering er afprøvet eller vurderet formålsløse.

En eller flere af følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Offentlig forsørgelse af længere varighed og vanskeligt ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.
  • Aktiv deltagelse i en indsats rettet mod uddannelse/eller job. Der er f.eks. udarbejdet UU-plan (ungdommens uddannelsesvejledning), jobplan, revalidering eller indsats som led i sygedagpengeopfølgning uden effekt.
  • Kommunen vurderer at der er behov for længerevarende indsats førend uddannelse/job er et realistisk mål.

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret og længerevarende indsats, der er koordineret på tværs af sektorer og indeholder både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser. Du skal altså have andre problemer end svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hensigten med ressourceforløb er at udvikle arbejdsevnen, og indholdet i ressourceforløbet har sigte på arbejde eller uddannelse.

Tilbud i ressourceforløb

Alle relevante indsatser kan indgå i et ressourceforløb, når blot de fremgår af rehabiliteringsplanen.

Læs om rehabiliteringsplan her.

Økonomi under ressourceforløb

Ressourceforløbsydelsen svarer til det, du ville få i kontanthjælpsydelse. Hvis du er på sygedagpenge får du dog udbetalt hvad der svarer til sygedagpenge, indtil du ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Herefter svarer ressourceforløbsydelsen til kontanthjælpsydelse. Hvis du er på førtidspension, får du samme ydelse som hidtil.