Generalforsamling i Kreds Nordjylland

12. February 2019
19.00 - 21.00
Vejgård Hallen , Vejgård Torv 3 9000 Aalborg Danmark

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00 holder Epilepsiforeningen Nordjylland generalforsamling.

Forud for generalforsamlingen  inviterer kredsen til fællesspisning kl. 18.00, som er gratis.

Tilmelding:
Til spisning senest den. 6. febuar 

- Dagsorden ifølge vedtægterne.