Generalforsamling med spisning i kreds Sydvestjylland

26. February 2019
19.30 - 21.00
Fritidshuset , Kirkegade 51 6700 Esbjerg Danmark

Kreds Sydjylland afholder generalforsamling tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Fritidshuset i Esbjerg.

Som optakt til genralforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00, som er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer betaler 50 kr. Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Tilmelding:
Til spisning senest den 19. februar

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmeld dig online eller send en mail til kredsformanden på sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk