Yvonne Sommerlund, sekretær

Tager sig af administrative og praktiske ting i orbindelse med kurser og konferencer – fx tilmeldinger. Hun fungerer også som sekretær for direktøren.

Bliv medlem

Støt mennesker med epilepsi og få selv tilbudt bl.a rådgivning, viden og netværk

Webshop med materialer
Bestil eller hent gratis pjecer, bøger og informationsplakater.
Samtaleforum

Udveksl erfaringer med andre, der har epilepsi tæt inde på livet.