Eksperternes behandlingsvejledninger – NKR, nNBV og Referenceprogram

Behandling af epilepsi indeholder altid nogle individuelle valg alt efter den enkeltes epilepsi og øvrige individuelle forhold. Men både Sundhedsstyrelsen og Dansk Neurologisk Selskab er kommet med nogle anbefalinger til, hvordan epilepsi skal behandles. Målgruppen for anbefalingerne er primært børnelæger og neurologer.

Neurologisk National Behandlingsvejledning (nNBV)

Dansk Neurologisk selskab (DNS) har siden 2015 udarbejdet en række behandlingsvejledninger til neurologer – bl.a. om behandling af epilepsi. De handler om epilepsidiagnose og klassifikation, antiepileptisk behandling, valg af antiepileptisk præparat, behandling af epilepsi under graviditet, fødsel og postpartum samt behandling af epilepsi hos ældre. Vejledningerne opdateres hvert år. Se nNBV’s hjemmeside.

Dansk Neurologisk selskab (DNS) har udarbejdet disse neurologiske Nationale Behandlingsvejledninger (nNBV) på disse områder:

“Epilepsidiagnose og klassifikation”.

“Antiepileptisk behandling”.

“Valg af antiepileptisk præparat”.

“Behandling af status epilepticus”

“Behandling af epilepsi under graviditet, fødsel og postpartum”

“Behandling af epilepsi hos ældre”

“Epilepsi og knoglesundhed”

“National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge” (NKR)

Retningslinjerne er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2015. Formålet er, at give evidensbaserede nationale anbefalinger for, hvordan udredning af børn og unge, hos hvem der er mistanke om epilepsi, bør foregå, så en korrekt og hurtig diagnostik kan sikres. Retningslinjerne gælder få, udvalgte områder.

Hent de kliniske retningslinjer for behandling af børn med epilepsi

Referenceprogram for epilepsi

Sundhedsstyrelsen udgav i 2005 et referenceprogram med anbefalinger til behandling og pleje af epilepsipatienter. Refenceprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer i Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse referenceprogrammet som dækker både børne, unge og voksenområdet her

Medicin til personer med udviklingshæmning og epilepsi

Rapporten ”Prescribing anti-epileptic drugs for people with epilepsy and intellectual disability” udarbejdet af The Royal College of Psychiatrists I England, Wales og Scotland i oktober 2017

Behandling af status epilepticus hos børn

Konvulsivt status er en livstruende tilstand, hvor risikoen for hjerneskade afhænger af tilstandens varighed, hvorfor tilstanden skal behandles aggressivt, skriver Dansk Pædiatisk Selskab som baggrund bag disse retningslinjer for behandling af status epilepticus hos børn.

Norske nationale retningslinjer

I Norge har man med “Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi” nationale retningslinjer for udreding, behanding og opfølgning af patienter med epilepsi.