Epilepsi i tal

Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvor mange mennesker i Danmark, der har epilepsi, og der kan være usikkerhed forbundet med at opgøre antallet, hvilket bl.a. hænger sammen med, at epilepsi kan være svær at diagnosticere og let at forveksle med mange andre anfaldslidelser. Læs mere om diagnosticering af epilepsi.

Hvor mange har epilepsi?

I de vestlige lande får mellem 0,7 og 1 pct. af befolkningen epilepsi. Det svarer til ca. 50.000 mennesker i Danmark. En dansk registerundersøgelse fra 2007 fandt, at andelen af befolkningen, som havde fået en epilepsidiagnose indenfor en 5-årig periode (kaldet prævalensen) var 0,6 pct. Dette svarer til, at flere end 30.000 personer løbende bliver behandlet for epilepsi i Danmark. I undersøgelsen indgik imidlertid ikke mennesker med epilepsi, som blev behandlet af deres praktiserende læge eller hos en privatpraktiserende neurolog/børnelæge.

Undersøgelsen fandt også, at det gennemsnitlige antal af nye personer med epilepsi (kaldet incidensen) var 83.3 nye personer med epilepsi per 100.000 personer/år, hvilket omregnet betyder at flere end 4.500 danskere får stillet diagnosen epilepsi hvert år. Det svarer til, at der hver dag er 12 nye personer i Danmark, der får konstateret epilepsi. Epilepsi er dermed en hyppigt forekommende sygdom og næst efter hovedpine, er epilepsi den hyppigste neurologiske lidelse.

Hvem har størst risiko for at få epilepsi?

Epilepsi kan opstå i alle aldre, men risikoen for at få epilepsi er højest de første leveår og i alderdommen.

I udviklingslandene rammes 4-5 gange så mange, primært på grund af hyppigere infektioner i hjernen. Der er flere end 50 millioner mennesker på verdensplan, som har epilepsi.

Nogle fødes med sygdommen, og andre får epilepsi på et tidspunkt i livet. Epilepsi kan opstå i alle aldre, men er hyppigst hos børn op til 15-års alderen samt hos voksne over 65 år. En del af de, som får sygdommen som børn, vokser fra den igen.

Epilepsi er en diagnose med meget forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 procent kan blive anfaldsfrie ved hjælp af medicin, men prognosen afhænger meget af årsagen til epilepsien.

image
Hvor store er omkostningerne ved epilepsi?

Danske forskere har set på omkostningerne ved epilepsi. For eksempel: Hvordan klarer børn med epilepsi sig, når de bliver voksne? Hvad koster epilepsi? Det her vi lavet en række artikler om.

image
Hvor godt virker epilepsimedicin?

Hver anden epilepsipatient bliver anfaldsfri ved hjælp af blot et præparat. Men der er også en tredjedel, der slet ikke kan gøres anfaldsfri med medicin. Læs om medicin og dens virkning.

image
Hvor godt virker epilepsioperationer?

Lidt over halvdelen af dem der bliver opereret for epilepsi i Danmark bliver helt anfaldsfri. Kun en ud af ti siger, at de ikke har haft glæde af operationen. Læs om epilepsikirurgi og dens resultater.

Hvor kan jeg finde mere om de her tal?

Du kan læse den danske registerundersøgelse her: “Hyppigheden af epilepsi i Danmark” af Jakob Christensen. Du kan læse mere om epilepsi i tal hos børn på Socialstyrelsens Vidensportal i afsnittet om epilepsi hos børn