Feberkramper og PNES og andre ikke-epileptiske anfald

Nogle anfald kan ligne epilepsianfald, men er det ikke – for eksempel feberkramper og PNES.

Epilepsi kan også forveksles med meget andet, f.eks. afffektanfald, angstanfald, besvimelser, dagdrømmeri, migræne, søvnforstyrelser, tics, spasticitet, narkolepsi, masturbation m.v. selv for fagfolk kan det være svært at skelne.

Ved manglende anfaldsfrihed er det altid en overvejelse værd, om epilepsi og anfaldstyper er klassificeret korrekt, hvilket også indbefatter, om der er tale om anden diagnose end epilepsi. Ved tvivlstilfælde bør man henvises til vurdering ved et specialiseret behandlingssted.

Feberkramper

Feberkramper opstår hvis kropstemperaturen stiger brat og hurtigt. Det kan den f.eks gøre i forbindelse med de infektioner, som alle børn får under opvæksten, især luftvejsinfektioner og børnesygdomme.

Feberkramper kan opstå ved en temperatur over 38°C. Det ses hos 2-5 % af børn mellem ½ og 5 år, og er den hyppigste årsag til kramper hos børn.  Oftest vil man kategorisere feberkramperne som enten ”simple” eller ”komplicerede’”:

”Simple” feberkramper varer mindre end 15 min, omfatter hele kroppen, og optræder kun én gang per døgn.

”Komplicerede” feberkramper varer mere end 15 min og/eller omfatter kun en del af kroppen og/eller optræder flere gange i løbet af ét døgn.

Selv om feberkrampeanfald virker voldsomme og dramatiske har de generelt en god prognose, og det er yderst sjældent, at de medfører varige skader. Børn med især” komplicerede” feberudløste anfald, har dog   lidt større risiko for at få epilepsi, når de bliver ældre.

Epilepsiforeningen har udgivet en pjece om feberkramper

PNES

Psykogene ikke-epileptiske anfald, kaldes også funktionelle anfald.

PNES er anfald, som til forveksling ligner epileptiske anfald. Der er tale om anfaldsvise forandringer i adfærd, uden at der kan påvises en tilgrundliggende hjernesygdom. Det epilepsilignende anfald er hyppigst et fysisk udtryk for psykiske vanskeligheder. De fysiske symptomer kan ses som en måde at reagere på ved følelsesmæssig belastning, på samme måde som man kan reagere med angst og depression. PNES anfald er lige så belastende som epileptiske anfald, og personen har ikke viljemæssig kontrol over anfaldene. Det er ikke noget man gør bevidst eller for at få opmærksomhed. PNES forekommer relativt hyppigt og de fleste er kvinder, hyppigst mellem 20-40 år. Hos nogle er PNES anfald udløst af traumatiske oplevelser, hos andre kan det være udtryk for stress og belastning, og hos atter andre kan det handle om vanskelighederne ved at sige fra. Det er vigtigt at stille den rigtige diagnose, så man kan få den rette behandling og undgå unødvendig medicinering. For at stille diagnosen PNES må epilepsi så vidt muligt udelukkes. Dette gør man bedst med video-EEG undersøgelse, hvorunder der optages anfald på videofilm, med samtidig registrering af hjerneaktivitet igennem 1-4 døgn. I nogle tilfælde kan PNES også forekomme sammen med epilepsi.

Læs mere om PNES

Her har vi en artikel om funktionelle anfald

Hjemmesiden funktionelleanfald.dk handler udelukkende om funktionelle anfald

Du kan også læse mere på Rigshospitalets hjemmeside. Og på Epilepsihospitalets hjemmeside.