Hvad gør man, hvis medicinen ikke gør mig anfaldsfri?

Hvis patienten ikke bliver anfaldsfri, er der tale om ”medicinsk intraktabel epilepsi.” Det kaldes også en behandlingsresistent epilepsi.

Hvis en person med epilepsi ikke bliver anfaldsfri efter start på et epilepsipræparat, og efter skift i behandling til 2-3 forskellige slags epilepsimedicin, bør man overveje følgende muligheder:

  • Har personen epilepsi?
  • Er epilepsien korrekt klassificeret?
  • Får personen relevant epilepsimedicin i forhold til anfaldstype/syndrom?
  • Tager patienten sin medicin?
  • Har patienten en progredierende sygdom? (Kan være særligt relevant at udrede nærmere, hvis årsagen til epilepsien ikke er kendt)
  • Er der alkohol eller andet misbrug? (Kan medføre at epilepsimedicinen ikke virker efter hensigten)
  • Er der andet medicin der påvirker den epilepsibehandling, der er iværksat?
  • Har personen medicinsk intraktabel epilepsi? Over 30% opnår ikke anfaldsfrihed ved medicinsk behandling, og ved flere præparater øges risiko for bivirkninger. Hvis der ikke opnås et acceptabelt behandlingsresultat, bør personen henvises til et specialiseret epilepsicenter.

Kilde:

Epilepsi- en basisbog” af Jørgen Alving, Anne Sabers og Peter Uldall, Fadl´s Forlag 2014

Hvis medicin ikke kan gøre dig anfaldsfri er der andre behandlingsmuligheder, du kan spørge ind til:

image
Epilepsioperationer

I forbindelse med epilepsi bruges resektiv kirurgi til at fjerne den del af hjernen, der udløser anfald.

image
Ketogen diæt

I de ketogene diæter indeholder kosten mere fedt og mindre kulhydrat sammenlignet med de officielle kostråd.

image
Vagus Nerve Stimulator

Ved VNS får den venstre kranienerve (vagusnerven), der løber langs halsen, små elektriske stød fra en stimulator, der ligner en pacemaker.

image
Rådgivningen

Medlemmer kan få gratis rådgivning hos vores sygeplejerske og socialrådgiver.

image
Materialer

Bestil gratis informationsmaterialer nemt og helt omkostningsfrit.