Hvilke bivirkninger har epilepsimedicin?

Ligesom ved al anden behandling, kan alle typer af epilepsimedicin give bivirkninger, især hvis man behandler med en stor dosis. Derfor forsøger man altid at behandle med den mindst mulige dosis af medicin, og de fleste præparater trapper man gradvist op i dosis. De fleste bivirkninger er relativt milde og forbigående, men i nogle tilfælde kan bivirkningerne være alvorlige.

De enkelte lægemidlers bivirkningsprofiler er af helt afgørende betydning for hvilke lægemidler, der vælges til den enkelte person med epilepsi.

image
De hyppigste bivirkninger ved epilepsimedicin
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Motorisk usikkerhed
 • Nedsat eller øget appetit evt. kvalme.

Epilepsimedicin og graviditet

I forbindelse med graviditet kan kvinder for eksempel opleve bivirkninger ved visse præparater, der kan gå ud over fosteret. Undersøgelser har vist, at stoffet valproat øger risikoen for misdannelser hos fosteret, og derfor er der kommet skærpede restriktioner for brug af valproat til kvinder i den fødedygtige alder. Valproat forhandles under navne som Delepsine, Orfiril og Deprakine.

Du kan læse mere om epilepsi og graviditet her.  

Læs mere om forholdsregler ved valproatbehandling

Læs indlægssedlen

Det er en god ide at gennemgå indlægssedlen i medicinpakningen sammen med lægen. Den rummer blandt andet vigtig information om mulige bivirkninger.

Læs mere om start af medicinsk behandling

Det er vigtigt, at du henvender dig til lægen eller kontaktsygeplejersken, hvis du har mistanke om bivirkninger undervejs i dit behandlingsforløb, så de kan vurdere, om din tilstand kræver en eller anden form for handling.

Du kan slå alle epilepsipræparater op og læse om virkning og bivirkninger på siderne om epilepsi på minmedicin.dk

Må man droppe medicinen, hvis man er utilfreds med bivirkningerne?

Vi har spurgt overlæge Christoph Patrick Beier fra Odense Universitets Hospital om det er okay at opgive medicinen, hvis den giver mange bivirkninger?

Indsæt link til nyhed hvor Christoph B. udtaler sig om bivirkninger

 Indberet bivirkninger og gør brug af medicin mere sikkert

Lægemiddelstyrelsen arbejder med at overvåge bivirkningerne ved de forskellige typer af medicin, og derfor er det vigtigt, at uventede bivirkninger eller bivirkninger indberettes til dem – og det kan gøres af alle.

Når medicin godkendes og markedsføres, har man ikke tilstrækkelig viden om sikkerheden ved medicinen.  Derfor overvåges sikkerheden ved medicinen efter den er markedsført. Bivirkningsindberetninger er derfor et vigtigt redskab til overvågning af medicin, og i sidste ende for patientsikkerheden.

Indberetningerne fra brugere af epilepsimedicin og deres pårørende har vist sig at give viden, som man ikke får via indberetningerne fra læger og andet sundhedspersonale.

Du behøver ikke at bruge særlige fagudtryk, når du indberetter bivirkninger.

Vær opmærksom på, at oplevelser omkring manglende virkning eller bivirkninger i forbindelse med substituering af medicin også bør indberettes.

Her kan du læse mere om substituering

Du kan selv indberette bivirkninger via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk

Men du kan også bede din læge om at indberette den oplevede bivirkning. Under alle omstændigheder er det en god ide, at din læge kender til dine oplevelser omkring bivirkninger.

image
Syv gode grunde til at indberette bivirkninger

Siden 2003 har det været muligt for medicinbrugere og deres pårørende at indberette bivirkninger. På baggrund af styrelsens erfaringer er her syv gode grunde til, at flere bivirkninger fra epilepsimedicin skal indberettes:

 1. Indberetninger af bivirkninger bruges løbende til at forbedre medicinsikkerheden
 2. Indberetningerne giver mulighed for at opdage helt nye eller hidtil ukendte bivirkninger
 3. Indberetningerne sikrer, at Sundhedsstyrelsen kan reagere hurtigt på uventede bivirkninger
 4. Indberetningerne fra brugere af epilepsimedicin handler oftere om alvorlige bivirkninger end hos andre medicintyper
 5. Vi reagerer forskelligt på medicin, så alle indberetninger af uventede bivirkninger har stor værdi
 6. Antallet af indberetninger fra medicinbrugerne selv, er faldet de seneste år
 7. Det tager kun 10 minutter at indberette en bivirkning på www.meldenbivirkning.dk

Sundhedsstyrelsens rapporter om bivirkninger ved epilepsimedicin

Sundhedsstyrelsen har i 2013 udgivet rapporten: “Indberettede bivirkninger i forbindelse med behandling af epilepsi.”

Sundhedsstyrelsen har i 2014 udgivet rapporten “Brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark i 2014”. Hent den her 

image
Behandling af epilepsi

65-70% bliver anfaldsfri ved hjælp af medicin. Virker medicinen ikke, kan man spørge ind til mulighederne for operation, VNS eller diæt.

image
Lær mere om epilepsi

Der er mange former for epilepsi. Anfald kan være mange ting. Bliv klogere på behandlingen. Se hvad der foregår inde i hjernen og lær førstehjælp.