Angst, depression og psykose ved epilepsi

Epilepsi er en anfaldslidelse med betydelige psykosociale komplikationer.

I Lægemagasinet nr. 3 2014 præsenterer Jens Lund Ahrenkiel, der er overlæge og speciallæge i psykiatri på Epilepsihospitalet Filadelfia, nogle dystre tal, der viser problemets omfang:

image

”Vi ved at livstidsrisikoen for angst og depressive episoder hos personer med epilepsi er mere end 40 %, over en fordobling i forhold til en baggrundsbefolkning. Mindst 25 % lever efter eget udsagn under et betydeligt dagligt stress. Det drejer sig om angst for nye anfald samt angst for tiltagende kognitive vanskeligheder med risiko for tab af job og sociale relationer. 5 % vil opleve psykotiske episoder, og mere end 3 gange flere end baggrundsbefolkningen vil prøve at suicidere. ”
Jens Lund Ahrenkiel, overlæge

Mange mennesker med epilepsi kan blive anfaldsfri, eller opleve færre og mindre anfald efter behandling af selve epilepsien, men når der er psykosociale problemer oven i epilepsien, så bør behandlingen også sigte mod at mindske den samlede epilepsibyrde for patienter og pårørende, hvor der sættes ind over en bredere front med tilgang til psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling, mener Jens Lund Ahrenkiel.

Se Lægemagasinet nr. 3, 2014 med artiklen ”Psykiatrisk komorbiditet hos personer med epilepsi – en overset udfordring”

Artikler, oplæg og undersøgelser om psykosociale udfordringer

Overlæge Jens Ahrenkiel og afdelingssygeplejerske Lena Glatved fortalte på Epilepsikonferencen 2018 om angst og depression ved epilepsi, og hvordan man yder førstehjælp og behandler det. Læs mere

De to norske læger, Oliver Henning speciallæge i neurologi og psykiatri og Karl O. Nakken speciallæge i neurologi, udgav i 2011 oversigtsartiklen ”Epilepsi og Depresjon” i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 1. juli 2011

I 2006/2007 lavede Epilepsiforeningen en undersøgelse af levevilkårene for voksne med epilepsi. Den ser bl.a. på det store omfang af angst og ensomhed blandt voksne med epilepsi, der ikke er under kontrol: “Levevilkår for voksne med epilepsi – medlemsundersøgelse 2007”