Epileptiske encefalopatier

Epileptiske encefalopatier er en gruppe af meget alvorlige epilepsisyndromer, der stort set altid resulterer i påvirket kognitiv udvikling. Den påvirkede kognitive udvikling skyldes sandsynligvis, at de aggressive epileptiske anfald, med vedvarende epileptisk aktivitet i hjernen, finder sted i en periode, hvor der sker en massiv udvikling af hjernen.

Med til gruppen hører blandt andet West syndrom og Dravet syndrom.