Gelastisk epilepsi

Gelastisk epilepsi er en type af anfald som er »gelastiske«. Gelastikos er det græske ord for latter.

Forekomst

Gelastisk epilepsi er meget sjælden og forekommer lidt hyppigere hos drenge end hos piger. Af hver 1.000 børn med epilepsi, er der kun én eller allerhøjst to børn, som har gelastisk epilepsi.

Debuttidspunkt

Anfaldet kan begynde i alle aldre, men tidligst normalt i 3-4 fire års alderen.

Årsag

En fælles årsag til gelastisk epilepsi er en lille svulst i hypothalamus (område i hjernen). De fleste af disse tumorer er godartede.

De mest almindelige områder af hjernen, der giver anledning til gelastiske anfald, er hypothalamus (en lille, men meget vigtige struktur dybt i midten af hjernen)

Anfaldsbeskrivelse

Anfaldet starter som regel med latter. Latteren er ofte beskrevet som værende mekanisk og ikke særlig hjertelig. Latteren opstår pludseligt, uden nogen indlysende grund, og er normalt helt malplaceret. Større børn kan opleve forvarsel.

Latteren varer som regel mindre end et minut. Anfaldet er oftest med komplekse partielle eller fokale anfald. Anfaldene viser sig bl.a. ved, at hovedet bevæger sig, og der kan ses automatismer, hvor hænder, læber og mumlen er involveret. Bevidsthed ændres. Denne periode kan vare nogle sekunder til mange minutter, og derefter stopper.

Børn kan også have andre former for anfald, enten umiddelbart efter disse gelastiske anfald eller på andre tidspunkter. Disse omfatter tonisk-kloniske og atoniske anfald.