Jeavons syndrom

Jeavons syndrom er et generaliseret epilepsisyndrom, oftest af ukendt årsag. Syndromet er godt beskrevet ud fra kliniske EEG-målinger. Alle patienter er fotosensitive.

Forekomst

Cirka 3% af voksne med epilepsi har dette syndrom, og cirka 13% af mennesker med Jeavons syndrom har absencer.

Debuttidspunkt

Syndromet begynder i 2-14 års alderen og topper i 6-8 års alderen.

Årsag

Syndromet er genetisk betinget med en overvægt af kvinder, som får syndromet dobbelt så hyppigt som mænd.

Anfaldsbeskrivelser

Karakteristisk for Jeavons syndrom er trækninger i øjenlåg med og uden absencer, trækninger provokeret af lukkede øjne, og pludselige trækninger under EEG samt fotosensitivitet.

Trækningerne består af kraftige ryk i øjenlågene, og tit er der opadvendte ryk opad i øjeæblet og hovedet (trækninger i øjenlåg uden absencer). Bevidstheden kan være lettere svækket sideløbende med eller efter trækningerne (trækninger i øjenlåg med absencer). Trækningerne er kortvarige, 3-6 sekunder, og opstår primært, når patienten lukker øjnene, og de bliver ved mange gange i løbet af en dag. Der kan komme trækninger i arme og ben, men de er sjældne og tilfældige.

Faktorer der kan udløse anfald, er lukkede øjne og fotosensitivitet (flakkende og uafbrudt lys). Fotosensitivitet aftager, når patienten bliver voksen. Trækninger i øjenlåg bliver ofte fejldiagnosticeret som ansigts tics.

Forløb og psykosociale konsekvenser

Jeavons syndrom er en livslang lidelse. Trækninger i øjenlåg varer ofte ved uden synlige absencer, og endda uden påviselig fotosensitivitet. Syndromet er resistent overfor behandling og optræder flere gange i løbet af en dag.

Tak til Helle Hjalgrim

Teksten er lavet i samarbejde med speciallæge Helle Hjalgrim, som har sagt god for beskrivelserne af epilepsierne på børneområdet.