Landau-Kleffner Syndrom

Erhvervet epileptisk afasi i barnealderen, typisk debut ved 3–8 år, spikes og spike-waves (eller epileptiforme paroxysmer) over hele hjerne under dyb søvn og delvist i REM-søvnen. Medfører alvorlig forringelse af sprogfunktionerne, hos en del også tab af andre kognitive færdigheder, især forringet arbejdshukommelse. Tidligere antaget for at skyldes døvhed eller psykisk sygdom.

Tak til Helle Hjalgrim

Teksten er lavet i samarbejde med speciallæge Helle Hjalgrim, som har sagt god for beskrivelserne af epilepsierne på børneområdet.