Panayiotopoulos syndrom

Panayiotopoulos syndromet regnes for at være en forholdsvis almindelig form for epilepsi, der påvirker ca. én ud af 7-10 børn med epilepsi.

Symptomer

Mange børn vil blot have et eller to anfald, mens andre kan have flere.

Debuttidspunkt

Syndromet kan se i alle aldre, men mest almindeligt begynder symptomerne i 3-5 års alderen. Drenge og piger synes at være lige påvirket.

Årsag og diagnose

Diagnosen stilles ud fra en detaljeret beskrivelse af barnets symptomer.

EEG´et viser ofte unormal aktivitet på begge sider af hjernen, og som regel mod bagsiden af hovedet (den del af hjernen, som kaldes occipital lapperne). Sommetider kan EEG udelukkende have unormal aktivitet, hvis det optages, mens barnet sover. Dog kan EEG ´et også være normal hos op til en fjerdedel af alle børn med dette epilepsisyndrom.

Anfaldsbeskrivelse

Anfaldene er meget sjældne. De kan se sådan her ud:

  • Barnet kan have en pludselig ændring i adfærd, blive bleg, klager over kvalme og vil kaste op.
  • Barnet kan svede og have problemer med at styre mundvandet.
  • Barnets hoved kan vende til den ene side og anfaldet kan slutte med rykvise bevægelser.
  • Barnet kan være træt efter anfaldet.

Forløb og behandling

Epilepsimedicin ordineres hvis barnet har haft mere end tre eller fire anfald.

Tak til Helle Hjalgrim

Teksten er lavet i samarbejde med speciallæge Helle Hjalgrim, som har sagt god for beskrivelserne af epilepsierne på børneområdet.