Symptomatisk fokal epilepsi

Symptomatisk fokal epilepsi er ikke et syndrom, men en epilepsitype. Til denne type hører også epilepsi som følge af apopleksi, som du kan læse om i en anden pind her på siden.

Debuttidspunkt

Symptomatisk fokal epilepsi kan starte i alle aldersgrupper, men i de svære tilfælde starter den allerede i det første leveår, nogle gange i første levemåned.

Årsag

Ved en MR-skanning vil man ofte kunne påvise en forandring, som kan være en udviklingsforstyrrelse i en del af den grå hjernesubstans.

Anfaldsbeskrivelse

Anfaldene er oftest små og kan være vanskelige at iagttage. I visse tilfælde stopper børnene bare kortvarigt op, stivner og får et fjernt blik. Nogle gange får de smaske- eller tyggebevægelser, andre gange får de ryk i den ene arm eller det ene ben, eller i en del af ansigtet.

Anfaldene vil oftest være hyppige, det vil sige daglige anfald.

EEG’et vil oftest vise, at epilepsien udløses fra et bestemt sted i hjernen, men kan være normalt i starten.

Forløb og behandling

Børnene vil som regel være normalt udviklede, men hvis anfaldene ikke kommer under kontrol, kan børnene i løbet af de kommende år langsomt blive forsinket i udvikling i forhold til deres jævnaldrende, og få betydelige indlæringsproblemer.

Ofte må der behandles med flere forskellige medikamenter. Hvis man ikke kan få anfaldene under kontrol med medicin, vil en lille del af disse børn kunne blive opereret og blive anfaldsfri.