Transient epileptisk amnesi - TEA syndromet

TEA betyder ”forbigående epileptisk hukommelsestab”. Syndromet er første gang beskrevet i 1980-erne. Forskere fremhæver, at syndromet formentlig er underdiagnosticeret, og at man bør tænke på syndromet hos midaldrende og ældre patienter, som klager over gentagne anfald med kortvarige hukommelsestab, samtidig med udvikling af hukommelsesproblemer, hvor hukommelsen for oplevelser og input inden for de seneste måneder eller år er blevet tiltagende dårlig eller forsvinder helt, uden at der er tale om egentlig demensudvikling.

Forekomst

Ukendt.

Debuttidspunkt

Ældre eller midaldrende patienter, oftest mænd.

Årsag

Undersøgelser tyder på, at TEA ofte er relateret til forandringer i temporallapperne og i hippocampus i hjernen. Syndromet kan være udløst af kranietraumer eller blodpropper i hjernen, men hos langt de fleste patienter, som er undersøgt grundigt indtil nu, kommer TEA-anfaldene tilsyneladende spontant og uden nogen forklaring.

Anfaldsbeskrivelser

I TEA-syndromet indgår tre vigtige elementer:

Forbigående anfald med hukommelsestab af ca. 30-60 minutters varighed. Det karakteristiske ved anfaldene er, at patienten pludselig bliver ”ikke-kontaktbar”, det vil sige ikke reagerer på henvendelse eller spørgsmål. Nogle gange vil pårørende opleve, at patienten i forbindelse med anfaldene stiller simple spørgsmål gentagne gange (for eksempel: ”Hvilken dag har vi i dag? ” – ”Hvad skal jeg nu gøre?” – ”Hvor er vi nu? ”).

2/3 af patienterne med TEA har også andre fokale temporallaps anfald, hvor smag eller lugtehallucinationer, er de hyppigste.

Under anfaldet har personen bevaret evnen til at fortsætte med det arbejde/den aktivitet, vedkommende var i gang med, før amnesi-anfaldet kom.

Efter anfaldet kan der være et forbigående problem med at huske bagud. En del af personerne kan som regel huske, at de ikke kunne huske.

Med TEA følger en påvirkning af både langtidshukommelsen og korttidshukommelsen således, at oplevelser og begivenheder inden for de sidste uger, måneder eller år forsvinder meget hurtigere hos disse patienter, end hos andre.

Patienter oplever ofte problemer med at huske geografiske detaljer såsom gadeforløb og adresser og beliggenhed af bopæl på familie og venner, og det er oftest hukommelsesproblemer, der bringer dem til lægen.

Forløb

Patienter med TEA har en god prognose. Anfald behandles som regel nemt med monoterapi med lamotrigin eller levetiracetam eller andre antiepileptica. Hukommelsesproblemerne uden for anfald kan dog være vedvarende.

Tak til Vaiva Petrenaite

Teksten om TEA er lavet  i samarbejde med Vaiva Petrenaite, overlæge og neurolog, Epilepsiklinikken Rigshospitalet Glostrup.