Kognitive problemer hos børn med epilepsi

Mange med epilepsi oplever kognitive problemer. Hvis dit barn har problemer med at huske, indlæring eller koncentration, kan det være på grund af epilepsien.

Kognition er en betegnelse for tænkning og anvendelse af viden. Kognition påvirkes af alle de områder i hjernen, der har noget at gøre med tænkning, indlæring, koncentration, hukommelse, sprog, problemløsning og genkendelse.

image
Børn med epilepsi har hyppigere end andre børn problemer, der knytter sig til:
 • Opmærksomhed og koncentration

 

 • Indlæring og hukommelse

 

 • Kommunikation og sprog

 

 • Adfærd

 

 • Selvværd og selvopfattelse.

Sværhedsgraden af de kognitive problemer kan være meget forskellig fra barn til barn, selv med samme epilepsisygdom.

Årsagen til kognitive vanskeligheder

Årsagen til kognitive vanskeligheder hos børn med epilepsi er oftest den bagvedliggende grund til epilepsien, langvarige og hyppige anfald eller bivirkninger af epilepsimedicinen. I nogle tilfælde er de kognitive problemer begyndt før barnets anfald og andre gange kommer de samtidig med, at epilepsien begynder.  I andre tilfælde kommer de først, når epilepsien har varet et stykke tid.

Det enkelte epileptiske anfald giver sædvanligvis ikke varige kognitive problemer. Mens anfaldet står på, vil den epileptiske aktivitet i hjernen påvirke og forstyrre de kognitive processer. De kognitive problemer kan derfor være værst i tiden lige efter et anfald. Ved langvarige eller hyppige, daglige anfald, kan der imidlertid opstå varige skader i hjernen. Natlige anfald og epileptiske forstyrrelser i hjernen uden synlige anfald kan også give kognitive problemer.

Epilepsimedicin kan i sig selv give kognitive problemer og adfærdsmæssige vanskeligheder, blandt andet i form af træthed, glemsomhed og ændret personlighed. Problemerne er typisk af lettere grad, men de kan være mere mærkbare, hvis barnet bliver behandlet med flere medikamenter samtidigt og får høje doser.

Gode råd når børn har kognitive problemer

Hvis barnet har problemer med opmærksomhed og/eller indlæring, har vi her en række tips til hverdagen, som kan hjælpe barnet og gøre alle i familien mindre stressede. Ikke alle tips er egnede til alle – men brug dem du kan og drop det, der ikke passer til jeres situation.

image
Generelle råd
 • Forsøg at skabe faste og overskuelige rammer for barnet i det daglige – gerne med genkendelige rutiner. Det gælder både hjemme og i skolen eller institutionen

 

 • Prøv at skabe et helle for barnet i form af fx en lille hyggekrog, hvor barnet kan være sig selv og holde en pause.
image
Hav en en frugtbar omgangstone

Hvis barnet har opmærksomhedsproblemer, kan det være ekstra vigtigt at tænke over, hvordan man kommunikerer med barnet i dagligdagen. Man skal forsøge at undgå, at barnet bliver forvirret og frustreret.

 • Tal direkte til barnet og ikke mens man står med ryggen til. Øjenkontakt og en hånd på skulderen virker måske bedre.

 

 • Tal til barnet i korte og konkrete sætninger. Undlad at bruge abstrakt sprog. Undlad at bruge ironi, sarkasme og humor hvis ikke barnet forstår det.

 

 • Tal med ligefrem ordstilling: “Når du er færdig, må du gå ud. ” I stedet for at sige: “Du må gå ud, når du er færdig.

 

 • Vis barnet, hvad det skal/hvad du forventer, frem for at rette på det.
image
Forslag til gode aktiviteter
 • Fysisk aktivitet i form af motion styrker hos de fleste evnen til at lære og giver fysisk velvære – og hjælper måske oven i købet i forhold til barnets epilepsi.

 

 • Hvis barnet er uroligt og rastløs, kan man prøve at tilbyde/hjælpe i gang med det en konkret beskæftigelse, noget enkelt og overskueligt. ”Dimseting” som barnet kan have i hænderne kan have en beroligende effekt.

 

 • Lær barnet at holde pauser i dets private helle.

 

 • Succesoplevelser er vigtige for alle mennesker. Lær børnene konkrete og praktiske færdigheder som at dække bord, smøre madpakke, rydde op/lægge på plads osv. Det giver gode hverdagsoplevelser, mulighed for at opleve sig selv som kompetent, og kommer børnene til gavn senere hen.

Tak til Helle

Teksten er lavet i samarbejde med Helle Hjalgrim, speciallæge og direktør på Epilepsihospitalet Filadelfia, som har sagt god for den. Den bygger på pjecerne ”Børn med epilepsi”, ”Psykosociale konsekvenser af epilepsi hos børn” og ”Elever med epilepsi”. Dem kan du finde i vores webshop.