Jeg er fagperson og arbejder med mennesker med epilepsi

Hvis du er skolelærer, kan du bl.a. læse om, hvad man skal vide som skolelærer, hvis en elev har epilepsi? Hvad skal man fortælle til de andre børn og deres forældre? Hvad gør man, hvis eleven får et anfald på skolen? Alt det får du svar på her.

Hvis du vil læse noget mere generelt om epilepsi, anfald, behandling og førstehjælp så se her.

Hvis du er plejepersonale for en person med epilepsi og udviklingshæmning kan du få viden og gode råd her.

Hvis du er plejepersonale for en ældre med epilepsi, kan du læse om epilepsi hos mennesker over 65 år her.

Hvis du søger behandlingsvejledninger og retningslinjer, så finder du dem her.

Hvis du er interesseret i kurser afholder Epilepsihospitalet Filadelfias kursusafdeling kurser for fagpersoner. Dem kan du læse om på Filadelfias hjemmeside.