Nyt rådgivningstilbud i Epilepsiforeningen: Ring til psykologen

Fra den 18. august kan familier til børn og unge med epilepsi med behov for at drøfte familie- og pårørendeudfordringer ringe til psykolog Louise Kolpen og få rådgivning

 

Epilepsiforeningen har via puljemidler fra Sundhedsministeriet fået mulighed for at styrke foreningens rådgivningsindsats for forældre til børn og unge med epilepsi året ud.

Vi er derfor glade for at præsentere klinisk psykolog Louise Kolpen, som frem til årsskiftet tilbyder rådgivning til familier til børn og unge med epilepsi med behov for at drøfte familie- og pårørendeudfordringer, som følge af epilepsien og evt. tilhørende komorbiditet

image

Louise Kolpen kan kontaktes fra 18. august

Onsdage i ulige uger
Kl. 17-21
Tlf. 54 55 10 77

Louise har 9 års erfaring i det psykologiske arbejde med og omkring børn, unge og familier. De første 4 ½ år arbejdede hun i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og de seneste år har hun arbejdet på Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor hun bl.a. laver børneneuropsykologiske undersøgelser, har samtaler med forældre og børn, giver sparring til lærere og pædagoger på Børneskolen, samt er med i den landsdækkende Specialrådgivning om Epilepsi.

Rådgivningen foregår naturligvis anonymt, og Louise har – på linje med foreningens andre rådgivere – naturligvis også tavshedspligt omkring indholdet af de konkrete rådgivningssamtaler.

Louise har tidligere hjulpet Epilepsiforeningen og har f.eks. deltaget i Epilepsi nr. 1 2021, hvor hun gave gode råd om ensomhed hos børn med epilepsi. Det samme var temaet for den lille film fra Epilepsiforeningen, hun optræder.

 

Kilde

Epilepsiforeningen