20.06.2014

Chauffør-retssag startet

Den 19. juni blev retssagen vedrørende gruppe 2 kørekort (stort kørekort) skudt i gang i Byretten i København. I meget store træk handler det om, at retten blandt andet skal tage stilling til om det er muligt at få førerret til stort kørekort, hvis man er medicineret mod epilepsi.
Sundhedsstyrelsens vejledning om helbredsmæssige krav til stort kørekort har en undtagelsesbestemmelse fra reglen om at chaufføren skal være både anfalds- og medicinfri i 10 år for at kunne få eller få fornyet deres store kørekort. Undtagelsesbestemmelsen betyder, at man i helt særlige tilfælde kan få kørekortet inden der er gået 10 år, hvis helbredsmæssige forhold taler for det.
Det, som retten primært skal tage stilling til bliver, hvornår man kan fravige reglen om, at chauffører med epilepsi skal være BÅDE medicin-  OG anfaldsfri i 10 år for at få fornyet deres gruppe 2 kørekort. 3f´s påstand er, at der i hver enkelt sag skal ses på, om der er helt særlige helbredsforhold som gør at undtagelsen fra reglen skal bruges. Kammeradvokatens påstand er derimod at der efter loven kun kan vurderes på om der er grund til at fravige hovedreglen om 10 års anfalds- og medicinfri periode, når chaufføren i en vis periode ikke har haft anfald UDEN at være medicineret. Sagt på en anden måde mener myndighederne ikke, at det efter loven er muligt at have førerret til gruppe 2 køretøjer, hvis man er i anfaldsforebyggende behandling.
Retssagen falder sammen med, at Dansk epilepsiforening netop har udgivet en Survey, der afslører de nye reglers sociale konsekvenser for chaufførerne. Surveyen vise bl.a., at stramningerne har resulteret i omfattende ledighed, store indtægtstab og masser af sociale og psykiske følgevirkninger blandt de chauffører, der har svaret. Den viser også, at ingen chauffører, der er i anfaldsforebyggende behandling, har fået fornyet deres gruppe 2 kørekort. Uanset hvor mange år, de har været anfaldsfri.

Dansk Epilepsi forening afventer spændt Byrettens afgørelse i sagen. Dommen afsiges den 3. juli kl. 13.00.
Hent rapporten "Epilepsi og gruppe 2 kørekort – En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort" Læs om epilepsi og kørekort Mød andre Chauffører med epilepsi i Facebook-gruppen ”chauffører med epilepsi”
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev