29.01.2013

Chauffører stævner ministerium

I januar 2012 kom der nye regler om helbredskrav til personer med epilepsi, der ønskede kørekort. I det nye regelsæt var mindstekravene til et ”stort kørekort” (gruppe 2 kørekort) anfalds- og medicinfrihed i mindst 10 år. Det har betydet at Dansk Epilepsiforening hen over 2012 er blevet kontaktet af en stribe lastbilchauffører, der dagligt har taget epilepsimedicin, men som pludseligt ikke længere fik fornyet deres gruppe 2 kørekort. Og for manges vedkommende havde chaufførerne ikke mærket noget til deres epilepsi gennem mange, mange år.
Dansk Epilepsiforening har i de ca. 30 sager, som foreningen har været involveret i, påpeget, at det nye regelsæt giver mulighed for dispensation, hvis ”særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor,” som der står i bekendtgørelsen. Derfor bør man tage afsæt i en individuel vurdering af hver enkelt ansøger, mener Dansk Epilepsiforening.
”Alle borgere i det her land – uanset om de kører lastbil og tager epilepsimedicin eller ej – har krav på en individuel og fair vurdering fra myndighederne. Det har vi ualmindeligt svært ved at se er sket i den her sagsbehandling, hvor alle sagerne er afgjort med nøjagtigt samme begrundelse uafhængigt af om chaufførerne har været anfalds fri i 29 dage eller 29 år. Det er meget, meget svært at forstå logikken i.” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
Peter Læssøe Jensen – der er den første, der har stævnet Justitsministeriet – er et eksempel på de urimelige sager. Da Peter Læssøe Jensen var 6 år, havde han et epilepsianfald, der varede et par sekunder.  Som 12-årig fik han igen et lignende anfald.
Bortset fra de to anfaldsepisoder i barndommen, har han ikke haft anfald i 29 år. Han har til gengæld nøje overholdt den behandling, som blev iværksat, og har systematisk – og i overensstemmelse med lægens anvisninger – taget sin epilepsimedicin dagligt. Noget han altså straffes for nu, da myndighederne ikke mener han længere opfylder kravene for at kunne fornye sit gruppe 2 kørekort.
Lone Nørager Kristensen understreger: ”Hvis man ikke er anfalds fri eller ikke vil overholde de anvisninger lægen kommer med, så skal han eller hun ikke have lov til at køre noget som helst." Hun tilføjer: "Men den bedste til at vurdere risikoen for, at en person kan få et epilepsianfald er vedkommendes neurolog. Og Rigspolitiet må tage personens sygehistorie og neurologens vurdering med i deres overvejelser, når de afgør om en lastbilchauffør skal have fornyet sit kørekort. Og det virker ærligt talt fuldstændigt besynderligt at man ikke kan tilrettelægge en lovgivning med en større elastik end vi tilsyneladende ser på det her område. Derfor vil vi spændt følge udfaldet af stævningen – men samtidig ærgre os over at det skal være nødvendigt at gennemgå for de berørte chauffører.”
Peter Læssøe Jensen har stævnet Justitsministeriet for at få kendt Rigspolitiets afgørelse ugyldig, så han kan få fornyet sit kørekort. I stævningen gøres det af advokaten gældende at
•  Peter Læssøe Jensen opfylder lovens krav til dispensation.
•  Der er klare forvaltningsretlige mangler ved afgørelsen.
•  Politimyndighederne har med deres afgørelse forbrudt sig imod den Europæiske unions charter artikel 15 om erhvervsfrihed og ret til arbejde.
”Jeg håber retten giver Peter medhold – især for hans egen skyld, og fordi det af sagens dokumentation klart fremgår at han ikke udgør nogen trafiksikkerhedsmæssig risiko med 29 års anfaldsfrihed i ryggen. Men også fordi en dom muligvis kan danne grundlag for, at andre lastbilchauffører kan få genbehandlet deres sager på en langt mere individualiseret og nuanceret grundlag” afslutter Dansk Epilepsiforenings landsformand.
(Kilde: 3F og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev