Deltag i workshop om epilepsi og teknologi nu og i fremtiden

03.09.2020

Bor du i Næstved kommune og vil du gøre forskere med at blive klogere på udviklingen og brugen af teknologiske løsninger til monitorering af epilepsi? Så inviteres du til en workshop

 

Korrekt monitorering af epileptiske anfald er vigtig for medicinsk forebyggelse af anfald.

Er du nysgerrig på brug af teknologi, eller har du erfaringer med brug af teknologi til monitorering af epilepsi? Og hvad tænker du er vigtigt i forhold til ønsker og forventninger til fremtidig brug af teknologi?

I projektet NorDigHealth – Novel Regional Digital Solutions for Improving Health – vil vi gerne vil blive klogere på hvordan patienter med epilepsi oplever brugen af teknologi: Hvordan påvirker det din hverdag? Hvad oplever du som betydningsfuldt for dig i din hverdag og i dit liv med epilepsi? Hvilke muligheder og begrænsninger ser du forbundet med brugen af teknologi? Hvad kunne du godt tænke dig af fremtidens teknologi?

Vi vil derfor gerne invitere til en workshop, hvor vi gerne vil høre om dine erfaringer med teknologi og dine ønsker og forventninger til teknologi.

Hvem er ‘vi’?

Jeg hedder Barbara Ann Barrett, er antropolog og forsker fra Roskilde Universitet. Jeg arbejder med brugererfaringer og forventninger til teknologi som del af NorDigHealth projektet. Jeg har inviteret Jonas Munch Nielsen, der er læge og ph.d.-studerende og arbejder på neurologisk afdelingen på Sjællands Universitets Hospital til at komme og holde et kort oplæg om aktuel teknologi til monitorering.

Workshoppen

Det kræver ingen forberedelse af dig at deltage. Der vil være 8-10 deltagere (vi tilpasser antal og lokale til den aktuelle corona situation). Vi vil holde nogle korte oplæg der lægger op til diskussion omkring erfaringer med brug af teknologi i hverdagen og Jeres ønsker for fremtidens teknologi.

Hvem kan deltage? Hvor og hvornår finder det sted?

Arrangementet er tiltænkt patienter med epilepsi og deres pårørende. Workshoppen finder sted i Næstved.

Du kan vælge at deltage på en af følgende datoer:

  • Mandag d. 21/9 kl. 16.00-18.00
  • Mandag d. 28/9 kl. 16.00-18.00

Der vil blive serveret kaffe, the og frugt.

Kontakt

Er du interesseret i at deltage så send navn, dato du ønsker at deltagelse og kontaktinfo på:

SMS til 3116 3126 eller på mail til bbarrett@ruc.dk.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive eller ringe, hvis du bare gerne vil have mere information. Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Hvad er dine rettigheder?

Alle oplysninger vil blive behandlet anonymt og fortroligt, og vil blive slettet ved forskningsprojektets afslutning. Materialet fra workshoppen vil indgå i den analyse vi skal udfærdige af brugernes oplevelse af at anvende teknologien i NorDigHealth projektet, hvor det ikke vil være muligt at genkende enkeltpersoner. Din deltagelse vil ikke påvirke dit evt. behandlingsforløb.

I forbindelse med deltagelse i workshoppen vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke om at deltage tilbage.

Kilde

Barbara Ann Barrett, forsker, antropolog, Center for Sundhedsfremme, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Du kan se mere om NorDigHealth projektet her. Eller følge projektet på Facebook.