Deltag i undersøgelse om brugen af cannabis til medicinsk formål

06.08.2018

Forskningsprojekt undersøger folks erfaring med cannabis som medicin

 

Hvorfor selvmedicinerer folk sig med cannabis-medicin? Virker det for dem? Hvilke sygdomme har de? Hvilke stoffer tager de?

Den slags er der helt sikkert rigtig mange, der gerne vil vide mere om. Og nu har en Ph.D-studerende sat sig for at undersøge det, og hun vil meget gerne have hjælp fra folk, der bruger cannabis til medicinsk formål – enten legalt eller illegalt.

Sinikka Kvamme, der er Ph.D. studerende ved Center for Rusmiddelforskning, er i gang med et projekt, som undersøger danskernes brug af cannabis som medicin, hvor hun har lavet et spørgeskema, som skal afdække brugen af cannabis som medicin. Her undersøger hun for eksempel; hvad for noget cannabis folk bruger, hvilke lidelser de bruger det til, hvilke typer cannabis der anvendes og hvad oplever folk af effekter og bivirkninger.

Projektet vil også give Epilepsiforeningen mulighed for at få et indblik i, hvilke erfaringer mennesker med epilepsi har gjort sig med at bruge cannabis som medicin.

Baggrunden for projektet

På Psykologisk Instituts hjemmeside skriver Sinikka Kvamme om baggrunden for projektet: ”1. januar 2018 begyndte en fire-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til fire forskellige patientgrupper: Sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og smertepatienter. Dog er omfanget af medicinsk cannabisbrug i Danmark muligvis langt større end den nuværende lovgivning tillader. På sociale medier findes for eksempel en række grupper med tusindvis af medlemmer, som deler råd og erfaringer med brugen af cannabis i behandlingen af både fysiske og psykiske lidelser. Denne tendens vækker både interesse og bekymring. Forskning indikerer, at cannabis har et omfattende medicinsk potentiale, men selvmedicinering med et illegalt rusmiddel rummer potentielt en række sundhedsmæssige risici. En håndtering af denne samfundsmæssige udfordring kræver i udgangspunktet mere viden om motiver og mønstre for brugen af illegal medicinsk cannabis. Det undersøger vi i dette projekt.”

Kilde

Psykologisk institut. Du finder spørgeskemaet her.