Epilepsiforeningen bakker op om opråb til regeringen

Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Ældresagen sender klar opfordring til regeringen efter sundhedsstrukturkommissions resultater.

Det er Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Ældresagen, som torsdag den 4. juni har sendt det åbne brev til regeringen og folketinget. Foto: Danske Handicaporganisationer

Af: Victor Bebe Ploug Larsen

Danske Handicaporganisationer (DP), Danske Patienter (DH) og Ældresagen har i dag sendt en opfordring til regeringen og Folketinget, hvor de peger på at samle forskellige sundhedsområder under samme myndighed.

Baggrunden for organisationernes opfordring i et åbent brev til regeringen er Sundhedsstrukturkommissionens klare analyse og konklusion, som de præsenterede den 11. juni: Det delte myndighedsansvar gennem patienternes forløb hindrer sammenhæng i opgaveløsningen og øger risikoen for kassetænkning, da hver myndighed fokuserer på egne opgaver og eget ansvar.

På baggrund af den konklusion har kommissionen fremlagt dets løsningsforslag – en række modeller og anbefalinger for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen.

DP, DH og Ældresagen er enige om behovet for en gennemgribende og ambitiøs reform, der for alvor løser det grundlæggende problem, som både patienter og sundhedsprofessionelle oplever: Den manglende sammenhæng.

Vi har lige nu et system, som vi desværre også hører, at vores medlemmer slår sig på, blandt andet fordi samarbejdet mellem regioner og kommuner ofte ikke fungerer.

Lone Nørager Kristensen

Derfor støtter de tre organisationer Sundhedsstrukturkommissionens løsningsforslag: At samle ansvaret for drift og udvikling af sundheds- og ældreområdet inkl. plejehjem under samme myndighed.

Politisk modvind på Christiansborg

Desværre synes der at mangle politisk medvind på Christiansborg for at træffe politisk beslutning om større strukturændring mellem kommuner og regioner, og derfor har DH, DP og Ældresagen set sig nødsaget til at sende det åbne brev.

Epilepsiforeningens landsformand Lone Nørager Kristensen bakker op om organisationernes opfordring til regeringen:

– Det danske sundhedsvæsen er presset af en række markante udfordringer. Der er de store rekrutteringsudfordringer, og så har det nære sundhedsvæsen ikke har fulgt med udviklingen i det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene, som der samtidig er behov for at værne om og stadig udvikle. Det pres ser unægteligt ud til at blive forstærket i de kommende år, hvis der ikke gøres noget med strukturen, siger formanden og fortsætter.

– Man har været vant til at tænke i nogle efterhånden meget snævre kasser i mange år. Vi har lige nu et system, som vi desværre også hører, at vores medlemmer slår sig på, blandt andet fordi samarbejdet mellem regioner og kommuner ofte ikke fungerer, slår Lone Nørager Kristensen fast.

Epilepsiforeningen afgiver høringssvar

Frem til begyndelsen af august er der høring af forslagene, og dernæst vil regeringen komme med deres udspil til forhandling med de øvrige partier i Folketinget.

Epilepsiforeningen afgiver et høringssvar, som i skrivende stund er under udarbejdelse. Dette vil naturligvis blive udsendt på foreningens hjemmeside med en nyhed i begyndelsen af august.

– Epilepsiforeningens høringssvar vil have fokus på at styrke sundhedsfaglige indsatser på botilbud, samt at styrke sammenhængen mellem det der foregår i sundhedsvæsenet, og det som der sker i landets kommunale forvaltninger. Ikke mindst peger vi på, at et løft af den primære sundhedssektor ikke må ske på bekostning af vækst og udvikling på sygehusene, fortæller Lone Nørager Kristensen.

Kilder:
DH,DP & Ældresagen
Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev