Epilepsiforeningens aflyser igen årets kredsgeneralforsamlinger pga. Covid-19 situationen

11.01.2022

“Vi er i gang med at drøfte, hvordan vi – så vidt det overhovedet er muligt – kan planlægge os ud af at undgå lignende situationer igen”, siger Epilepsiforeningens formand

 

Epilepsiforeningens kredse stod overfor at skulle afvikle generalforsamlinger i den kommende tid. Men den igangværende Covid-19 pandemi sætter igen en pind i hjulet for det.

En enig hovedbestyrelse har på baggrund af situationen truffet beslutning om at foreningen ekstraordinært aflyser året kredsgeneralforsamlinger. De næste kredsgeneralforsamlinger afvikles derfor næste gang i 2023, og de nuværende bestyrelser fortsætter arbejdet til da.

Landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler: ”Jeg er er glad for at der igen er fuldstændig enighed i Epilepsiforeningens hovedbestyrelse om, at vi nu igen i den her umulige situation først og fremmest skal passe godt på alle medlemmer og frivillige. Det er svært at forudse hvordan den kommende tid forløber, men sundhedsmyndighederne vurderer at situationen vil være præget af en omfattende pandemi en rum tid endnu. Derfor tror jeg også at langt de fleste medlemmer vil have stor forståelse for beslutningen.”

Hun fortsætter: “Og så går vi i gang med at drøfte hvordan vi – så vidt det overhovedet er muligt – kan planlægge os ud af at undgå lignende situationer igen. For det er naturligvis ikke holdbart i længden at aflyse generalforsamlingerne i kredsene.”

Kilde

Epilepsiforeningen