Har du oplevet noget unødvendigt i din kontakt med sundhedsvæsenet?

09.06.2021

Deltag i en undersøgelse, med dine forslag til hvordan man kan bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedst muligt.

 

Har du i mødet med sundhedsvæsenet oplevet noget, der føltes som spild eller som ikke gavnede dig eller din vej til at blive rask eller leve godt med sygdom? Så vil organisationen ”Vælg klogt” gerne høre fra dig.

Det er Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber som er ophavsmænd til den danske ”Vælg Klogt”-organisation, der har til formål at pege på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, eller som i værste fald kan gøre mere skade end gavn.

Internationale undersøgelser viser, at op mod hver femte behandling eller undersøgelse i sundhedsvæsenet er unødvendig. Det betyder, at der generelt bruges mange ressourcer, som ikke hjælper hverken patienter eller pårørende.

Derfor inviterer læge og patient-samarbejdet Vælg Klogt nu patienter og pårørende fra epilepsiområdet til at fortælle om deres oplevelser via dette spørgeskema.

”Vælg Klogt” vil på baggrund af de mange forskellige input der kommer, herefter komme med anbefalinger om det, man med fordel kan kigge på at skære væk. Formålet er grundlæggende , at ressourcerne kan bruges der, hvor de kommer patienter bedst muligt til gavn.

Kilde

Vælg Klogt