Ny vaccinationsplan: Hvad betyder det for dig, der har epilepsi?

19.03.2021

Den ny vaccineplan betyder, at yngre personer med alvorlig epilepsi eller med en anden kronisk lidelse vil blive vaccineret lidt senere, end der tidligere var lagt op til. Alle epilepsipatienter over 60 år vil – ligesom alle andre i den aldersgruppe – blive vaccineret tidligere end i den gamle plan

 

Den ny vaccinationsplan, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde onsdag, får betydning for visse patienter med epilepsi. Vi har talt med overlæge Jakob Christensen, der også er formand for Dansk Epilepsi Selskab, om hvem det påvirker, hvad det betyder, og hvordan man skal forholde sig, hvis man er epilepsipatient.

Alle i risikogruppe 5 med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, burde ifølge Sundhedsstyrelsen nu værre vaccineret eller være inviteret til en vaccination. Med den nye plan kan man lidt firkantet sige, at hvis du ikke er blandt dem, skal du nu i almindelighed ikke gøre andet end vente på, at det bliver din aldersgruppes tur, og sundhedsmyndighederne kontakter dig.

Hvornår det bliver din aldersgruppes tur, kan du se i vaccinationsplanen.

image

”Selvom personer med epilepsi har let øget risiko i forbindelse med en Covid-infektion, så vil risikoen som følge af alder i mange tilfælde betyde mere end risikoen forbundet med epilepsi.”

Jakob Christensen

Hvem skal måske kontakte deres behandler?

Hvis du mener, at du er i risikogruppe 5 og ikke har hørt fra sundhedsmyndighederne, skal du henvende dig til din neurologiske klinik og få en vurdering af, om du tilhører gruppe 5. Hvis du følges af din praktiserende læge for epilepsi og ikke på en neurologisk afdeling og du mener du tilhører gruppe 5, skal du få din praktiserende læge til at henvise dig til en neurologisk afdeling m.h.p. en vurdering.

 Hvad er det for epilepsipatienter, der kunne være tale om her?

”De personer som har en meget svær epilepsi eller har andre lidelser der f.eks. gør, at de må bo på bosted eller plejehjem burde være vaccineret på nuværende tidspunkt. Derudover er der indmeldt personer med epilepsi til vaccination i gruppe 5 fra neurologiske afdelinger i hele landet. Her har man vurderet, at der var tale om særligt sårbare personer med epilepsi – det vil primært være personer over 65 år som ud over epilepsi har andre sygdomme f.eks. alvorlige lunge eller kredsløbssygdomme som gør dem sårbare. Disser personer bør allerede være vaccinerede eller have modtaget invitation til vaccination. …”

Hvem bliver vaccineret senere?

Den nye plan har især betydning for patienter, der hidtil har været i gruppe 10.

Hidtil har visse epilepsipatienter været i gruppe10. Hvis du er en af dem og er under 60 år, så vil du med den nye plan blive vaccineret lidt senere. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil der være tale om mindre udskydelser, da man på det tidspunkt er oppe på at vaccinere ca. en halv million mennesker om ugen.

image

”Det er vigtigt at du passer bedst muligt på dig selv indtil du er vaccineret og f.eks. er meget omhyggelig med at huske medicin”

Jakob Christensen

Den nye plan betyder samtidig, at epilepsipatienter over 60 år– ligesom alle andre over 60 år – nu står til at blive vaccineret tidligere end i den gamle plan.

 Hvad er det for epilepsipatienter, der nu bliver vaccineret lidt senere end tidligere?

”Det er typisk yngre personer med alvorlig epilepsi eller med en anden kronisk lidelse der nu vil blive vaccineret lidt senere. Selvom personer med epilepsi har let øget risiko i forbindelse med en Covid-infektion, så vil risikoen som følge af alder i mange tilfælde betyde mere end risikoen forbundet med epilepsi.”

Hvis man er en af de patienter, har man så grund til at være mere bekymret nu end med den tidligere plan?

”Det forventes at antallet af vaccinerede vil stige kraftigt i de næste måneder og dermed vil smitterisikoen falde. Det vil komme alle til gode – også personer med epilepsi. Samtidig vil vi kende mere til eventuelle bivirkninger ved vaccinationerne – og det vil også komme dem til gode som bliver vaccineret lidt senere en oprindeligt planlagt.”

 Hvis man nu alligevel er bekymret, hvad skal man så gøre?

”Det vigtigste er at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd; gå i selvisolation hvis du eller dine nærmeste er smittet, vask hænder og brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, undgå håndtryk, kindkys og kram, vær opmærksom på rengøring og hold afstand. Dermed vil du mindske risiko for at blive smittet og for selv at bringe smitten videre.

Det er vigtigt at du passer bedst muligt på dig selv indtil du er vaccineret og f.eks. er meget omhyggelig med at huske medicin og med at undgå andre faktorer, som du har erfaring for vil øge din risiko for epileptiske anfald.”

Epilepsiforeningen kristiserer den ny vaccineplan

Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen kritiserer i en henvendelse til sundhedsministeren den ny vaccineplan. Planen betyder, at vaccinationen af især yngre særligt sårbare i den hidtidige vaccinationsgruppe 10 udskydes. Det er løftebrud over for den gruppe, mener hun og kalder planen “en klokkeklar ommer”.

Kilde

Epilepsiforeningen