28.08.2017

Nye regler om kørekort

En 2017-bekendtgørelse om kørekort byder på både stramninger og lempelser. Her får du de væsentligste ændringer

Den 27. juni 2017 blev en ny Bekendtgørelse om kørekort offentliggjort efterfulgt af Vejledning nr. 9693 fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er gældende fra den 31. juli 2017.

Gruppe 1 kategorier – i populær tale “lille kørekort”

Ved anfald med kendt epilepsi skal man fortsat forvente 6 måneders førerforbud. Vær dog opmærksom på, at når kørekortet skal forlænges efter en tidsbegrænsning, skal du have været anfaldsfri i 12 måneder.

Det fremgår af Vejledningen, at kørekort sædvanligvis kan erhverves, fornyes og bevares, hvis epilepsien er velreguleret, og at det kan dokumenteres ved jævnlige lægeundersøgelser.

Det fremgår af den nye Vejledning, at ved nedtrapning eller ændring i den anfaldsforebyggende behandling, kan et kørselsforbud være relevant i en periode afhængig af ændringens karakter. Der er tale om en stramning i forhold til tidligere.

Der er en lempelse i forhold til de, som alene har haft anfald i relation til søvn. Tidligere kunne kørekort udstedes, når det anfaldsmønster havde fundet sted over en periode på 2 år. Nu er der kørselsforbud i 12 måneder.

Gruppe 2 kategorier – i daglig tale “stort kørekort”

Som det har været gældende siden 2012, fremgår det af den nye Vejledning, at: ”Det er ikke muligt at få udstedt eller fornyet Gruppe 2 kørekort, hvis ansøger er i anfaldsforebyggende behandling”.

Som udgangspunkt skal du opfylde krav om 10 år uden anfald og uden medicin. Der kan dog ske reduktion i længden af førerforbuddet, så det bliver kortere end 10 år, hvis der er gode prognoseindikationer. Det forudsætter, at der ”påbegyndes en kørekortsag”, hvor sagen behandles på samme måde som ved udstedelse af nyt kørekort eller ved fornyelse af kørekort.

Det fremgår at: ”Der er stadig enkelte, som har et kørekort til Gruppe 2 kategorier, der ikke er udløbet. Hvis de i en længere årrække har været symptomfri og stabile på den anfaldsforebyggende behandling, og der i øvrigt ikke vurderes at være nogen nærliggende fare, er der ikke noget krav om, at de skal have et lægeligt kørselsforbud”.

Det vil altså sige, at hvis du ikke allerede har mistet dit Gruppe 2 kørekort på grund af de regler, der har været gældende inden den 1. august 2017, men er velbehandlet for din epilepsi, kan du køre indtil din tidsbegrænsning på kortet krævet, at kortet skal fornyes. Her vil myndighederne vurdere på, om du opfylder betingelserne for at få udstedt kørekort. Sagt med andre ord inddrages Gruppe 2 kørekortet ikke inden tidsbegrænsningen udløber, men herefter får du ikke kortet fornyet med mindre du er anfalds­ og medicinfri gennem mindst 10 år.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev