Udviklingshandicap og epilepsi i tiltrængt fokus

Nyhedsbrevet ”Neurologisk Tidsskrift” sætter i dagens udgave massiv fokus på især gruppen af borgere med udviklingshandicap og epilepsi. Epilepsiforeningen er begejstret for særlig fokus på området, som på mange måder er ganske særligt udfordret.

 

Neurologisk Tidsskrift har i den nyeste udgave af nyhedsbrevet, talt med en lang række aktører fra området om erfaringer med og perspektiver på behandlingen af borgere med udviklingshandicap og epilepsi.

Der drøftes både hvordan området generelt fungerer samt, hvordan man håndterer kontrollen af patienter med ofte svær epilepsi. Den vigtige vidensdeling er også i fokus; noget som er ekstraordinært vanskeligt på et område som ofte kendetegnes af begrænset sundhedsfaglig viden og erfaring i botilbuddene samt stor udskiftning i personalegrupperne omkring nogle af landet mest sundhedsudsatte borgere.

Nyhedsbrevet indeholder også et par interessante politiske udmeldinger om den fremtidige organisering af området. Disse lægger sig i direkte linje af den igangværende og heftige debat der gennem en længere periode har kørt på det specialiserede socialområde om hvordan området bedst organiseres.

Og endeligt kommer Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen også til orde med nogle markante udsagn om et område, som Epilepsiforeningen har skarpt øje på.

Du finder nyhedsbrevet her

Kilde

Neurologisk Tidsskrift