Undersøgelse: To ud af fem kommer til skade i forbindelse med epilepsianfald

Blandt 200 arabiske epilepsipatienter fik to ud af fem skader i forbindelse med deres anfald. Oftest var der tale om skader på kroppens bløde dele, men der var f.eks. også en del tandskader og knoglebrud

 

Frygten og risikoen for at komme til skade i forbindelse med epilepsi er et problem i sig selv. Det kan også gøre, at nogen epilepsipatienter isolerer sig socialt og ikke lever så aktivt som andre. Derfor besluttede en gruppe arabiske forskere, at se på udbredelsen og de typer af skader, som patienter med epilepsi kan få, og de faktorer, der kan øge risikoen for skader.

Ved hjælp af patientjournaler, spørgeskemaundersøgelser og patientinterview samlede de data om 200 patienter over 7 år på epilepsiklinikker i King Fahd Medical City (Riyadh, Saudi-Arabien).

Sker i hjemmet

Ud af de 200 patienter fik 86 (43%) skader under et af deres normale anfald. Og skaderne forekom oftest i hjemmet. De mest almindelige skader var hovedskader (32 %) og skader i kroppens bløde dele så som muskler, sener og ledbånd (36,5 %). Men der var også mere alvorlige skader. F.eks. var 8,5 % af skaderne tandskader og 6,5 % var brud på knogler.

Næsten halvdelen, af de der kom til skade, havde en tendens til at få tilbagevendende skader. Og patienter med daglige eller månedlige anfald fik oftere skader end andre epilepsipatienter. Ligesom patienter med generaliserede anfald oftere kom til skade end andre epilepsipatienter.

På baggrund af undersøgelsen foreslår forskerne fra Riyadh, at der gøres mere for at udvikle skadesforebyggelsesstrategier – især hos de, der er i høj risiko for at få skader. Undersøgelsen viste også, at folk der tit kom til skade havde en tendens til at isolere sig socialt. Derfor forslår forskerne, at der laves yderligere undersøgelser, der undersøger sociale og arbejdsmæssige begrænsninger hos denne gruppe.

Kilde

Epilepsia Open