Vær med til at rejse debat om fleksjob og førtidspension

Vil du give dit bidrag til en eventuel forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension? Så fortæl os dine erfaringer med ordningerne, der nu skal til debat

 

Fleksjob- og førtidspensionsreformen har berørt mange med epilepsi. Nu skal reformerne evalueres. Og Epilepsiforeningen er med i et initiativ, hvor flere end 50 foreninger prøver at sætte fokus på de store problemer, man ser ved lovgivningen i forhold til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Og i det arbejde har vi brug for din fortælling.

Hvis du har oplevet nogle af de problemer, der nævnes længere nede i artiklen, vil vi gerne have din historie, så den kan være med til at illustrere behovet for nye regler på området.

Fortæl din historie

Vi søger personer, som vil fortælle os hvilke problemer, de har oplevet med de nuværende regler. Derfor vil vi bede dig se om, du har stået i en af nedenstående seks situationer. Og hvis du har, så håber vi, at du vil sende os din historie, hvor du svarer på de spørgsmål, vi har stillet i forbindelse med den situation, du har stået i.

Hvis du ønsker at deltage, skal du sende dine svar i en mail til vores socialrådgiver Helle Obel på helleobel@epilepsiforeningen.dk.

Vi vil – i anonymiseret form –  dele din historie med 3F og Danske Handicaporganisationer, der vil bruge den til at illustrere problemerne på området, skabe debat og forhåbentlig få forbedret vilkårene for fleksjob og førtidspension. Hvis din historie bliver brugt, vil det være i anonym form, og vi giver ikke din personlige data videre uden forudgående aftale.

1) Din arbejdsevne er nedsat til 7 timer eller mindre om ugen

Er din arbejdsevne nedsat til 7 timers arbejde eller mindre om ugen? Hvad blev så besluttet at du skulle, have fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension? Hvordan har du oplevet den beslutning, der blev taget om det, du skulle. Er det rimeligt, eller er det svært for dig at leve op til det, der blev besluttet, at du skulle?

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

2) Du har gentagende gange fået nye ressourceforløb

Oplever du at du gentagne gange får nye ressourceforløb? Hvor lang tid har du været i ressourceforløb, hvad indeholder det og er du blevet afklaret i forhold til job?

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

3) Du har haft brug for at klage over et ressourceforløb

Har du haft brug for at kunne klage over ressourceforløb? Hvad var problemet? Var problemet, at du ikke kunne få det et ressourceforløb, indholdet i ressourceforløbet, varighed eller noget andet?

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

4) Din arbejdsgiver har villet ansætte dig i et fleksjob, men det har været umuligt, fordi du ikke har været ansat i 12 måneder

Hvis du skal have fleksjob på din nuværende arbejdsplads, skal du have været ansat i mindst 12 måneder, hvor du og arbejdsgiver har nedskrevet særlige vilkår for dig for at beholde jobbet på almindelige vilkår. Har du oplevet at du og din arbejdsgiver gerne ville ansætte dig i fleksjob på arbejdspladsen, men at det var umuligt fordi du ikke havde været ansat i 12 måneder med særlige arbejdsvilkår som er nedskrevet?

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

5) Ressourceforløbet har givet dig økonomiske problemer i forhold til tidligere indtægter

Har ressourceforløbsydelsen givet dig økonomiske vanskeligheder i forhold til tidligere indtægt? Har du oplevet at der er sket modregninger i din ressourceforløbsydelse ved udbetaling af kompensation for mistet arbejdsevne? Hvad betyder det for dig? F.eks. økonomisk, i forhold til din motivation m.v.

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

6) Hvordan er din løn fastsat?

Hvordan er dine løn- og arbejdsvilkår fastsat? Er det sket på baggrund af de kollektive overenskomster eller ud fra lønnen på et sammenligneligt ansættelsesområde – eller er din løn og ansættelsesvilkår anderledes?

Send dine svar til Epilepsiforeningens socialrådgiver: helleobel@epilepsiforeningen.dk.

Organisationernes seks forslag til forbedringer

De fleste af  organisationer bag initiativet er fagforeninger som FOA, Dansk Magisterforening og 3F, men der er også paraplyorganisationer på handicapområdet som Danske Handicaporganisationer (DH) og patientforeninger som f.eks. Epilepsiforeningen, LEV og SIND.

Organisationerne bag initiativet mener, at der er brug for et opgør med den mistillid, som personer med nedsat arbejdsevne alt for ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Deres retssikkerhed skal forbedres. Og de er kommet med seks konkrete forslag til ændringer af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet:

  • Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

 

  • Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

 

  • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

 

  • Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

 

  • Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

 

  • Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Her kan du læse mere

3F

Vi har lavet en side, hvor du bl.a. kan læse om de forskellige beskæftigelsesordninger

Her har vi nogle sider, hvor du kan læse meget mere om job og uddannelse