Nyheder fra Epilepsiforeningen

06.07.2017
I en svensk undersøgelse blev 50-60% af de opererede epilepsipatienter anfaldsfri. Og deres jobmuligheder og livskvalitet blev bedre – især hvis de blev opereret tidligt
22.06.2017
På baggrund af forskning i epilepsiens følgevirkninger og af politiske samtaler er der formuleret fem input til forbedringer af indsatsen for epilepsipatienter
27.04.2017
Et irsk studie viser, at en større inddragelse af epilepsisygeplejersker kan give mere tilfredse patienter uden at det koster ekstra