Nyheder fra Epilepsiforeningen

De næste kredsgeneralforsamlinger afvikles derfor næste gang i forårsmånederne af 2022, og de nuværende bestyrelser fortsætter arbejdet til da