Psykologrådgivning om familie- og pårørendeudfordringer

Frem til udgangen af 2021 vil klinisk psykolog Louise Kolpen tilbyder rådgivning til familier til børn og unge med epilepsi med behov for at drøfte familie- og pårørendeudfordringer, som følge af epilepsien og evt. tilhørende komorbiditet. Hun kan kontaktes onsdage i ulige uger.

image

Louise Kolpen kan kontaktes onsdage i ulige uger
Kl. 17-21
Tlf. 54 55 10 77

Louise har 9 års erfaring i det psykologiske arbejde med og omkring børn, unge og familier. De første 4 ½ år arbejdede hun i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og de seneste år har hun arbejdet på Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor hun bl.a. laver børneneuropsykologiske undersøgelser, har samtaler med forældre og børn, giver sparring til lærere og pædagoger på Børneskolen, samt er med i den landsdækkende Specialrådgivning om Epilepsi.

Rådgivningen foregår naturligvis anonymt, og Louise har – på linje med foreningens andre rådgivere – naturligvis også tavshedspligt omkring indholdet af de konkrete rådgivningssamtaler.