Alkohol og epilepsi

Ved generaliseret epilepsi, som Juvenil Myoklon epilepsi, er man særlig følsom for at få anfald dagen efter indtagelse af alkohol. Risikoen øges, hvis der samtidig har været søvnmangel, ændret døgnrytme eller glemt epilepsimedicin.

Hvor meget må man drikke?

Norsk epilepsiforening skriver i deres pjece ”Epilepsi og alkohol” at der er studier, der viser, at personer med velbehandlet epilepsi tit kan tåle at drikke en-to genstande, uden at det giver anfald. En genstand svarer til en øl, et glas vin eller 4cl brændevin. Man bør ikke drikke flere dage i træk, og man skal helst undgå at blive beruset.

Hvis man ikke er anfaldsfri, bør man generelt være meget forsigtig med alkohol og måske helst holde sig helt fra det.

Anfald der ligner fuldskab

Anfald med bevidsthedspåvirkning; for eksempel personer med fokal epilepsi, som gør formålsløse ting i tilknytning til anfaldet, kan opleve, at folk, der ikke kender til forskellene på epileptiske anfald tror, at de er fulde. For at undgå at komme i problemer i den slags situationer, kan man eventuelt altid have noget med, der dokumenterer, at man har epilepsi – fx et solsikkesnoren eller 1.hjælpskortet. Disse kan bestilles her(link) Der findes også forskellige id-armbånd, man skal dog være opmærksom på, at ikke alle vil vide hvad det er. Det derfor ofte mere brugbart for ambulancepersonale og lignende fagpersonale.

Alkohols påvirkning i forhold til epilepsi

Både alkohol og flere typer epilepsimedicin nedbrydes i leveren. Derfor kan stofferne påvirke hinanden. Kliniske erfaringer siger dog, at en-to genstande en gang i mellem ikke påvirker niveauet af epilepsimedicin i blodet.

På grund af alkoholens skadelige virkning på centralnervesystemet kan et højt forbrug af alkohol over lang tid sandsynligvis fremkalde epilepsi eller forværre en eksisterende epilepsi. Visse studier har vist, at forekomsten af epilepsi er op til tre gange højere hos storforbrugere af alkohol end hos normalbefolkningen. Det kan skyldes alkoholen i sig selv og/eller komplikationer i forbindelse med hovedskader, man pådrager i forbindelse med rusen.

Ved kronisk alkoholmisbrug ændres leverens funktion, og virkningen af forskellige typer medicin, herunder epilepsi medicin, kan blive usikker.