Feberkramper

Feberkramper er ikke et epileptisk anfald. Feberkramper opstår hvis kropstemperaturen stiger brat og hurtigt. Det kan den f.eks gøre i forbindelse med de infektioner, som alle børn får under opvæksten, især luftvejsinfektioner og børnesygdomme.

Feberkramper kan opstå ved en temperatur over 38°C. Det ses hos 2-5 % af børn mellem ½ og 5 år, og er den hyppigste årsag til kramper hos børn. Oftest vil man kategorisere feberkramperne som enten ”simple” eller ”komplicerede’”:

”Simple” feberkramper varer mindre end 15 min, omfatter hele kroppen, og optræder kun én gang per døgn.

”Komplicerede” feberkramper varer mere end 15 min og/eller omfatter kun en del af kroppen og/eller optræder flere gange i løbet af ét døgn.

Selv om feberkrampeanfald virker voldsomme og dramatiske har de generelt en god prognose, og det er yderst sjældent, at de medfører varige skader. Børn med især” komplicerede” feberudløste anfald, har dog lidt større risiko for at få epilepsi, når de bliver ældre.

Pjece om feberkramper

Epilepsiforeningen har udgivet en pjece om feberkramper, du kan downloade (pdf)