Læs om børn, unge, kvinder, mænd, gravide og ældre

image
Børn med epilepsi

Hvis du har et barn med epilepsi, er det vigtigt at få information om barnets epilepsi, hvordan I håndterer anfaldene og dagligdagen med epilepsi. Her ser vi nærmere på de udfordringer og spørgsmål, der kan være i forbindelse med at have et barn med epilepsi.

image
Daginstitution og skolegang

Der kan være flere udfordringer forbundet med at have epilepsi, som præger hverdagen. Det kan blandt andet være udtrætning og hukommelsesproblemer. De forsvinder ikke altid, selvom man er anfaldsfri. Her svarer vi på nogle af de spørgsmål, der kan komme i forbindelse med daginstitution og skole.

image
Ung med epilepsi

Her beskriver vi nogle af de udfordringer, der kan være ved at være ung og have epilepsi, men også at give bud på, hvordan du får et godt liv med din epilepsi.

image
Kvinder med epilepsi

Der er bl.a. nogle forholdsregler, i forbindelse med medicinsk behandling hos kvinder i den fertile alder. Derudover kan der også være nogle områder, man skal være opmærksom i forbindelse med overgangsalderen.

image
Graviditet og barsel

Behandling af epilepsi under graviditeten bør foregå i samarbejde mellem fødselslægen, epilepsilægen og egen læge. Her har vi svaret på nogle af de hyppige spørgsmål i forbindelse med epilepsi og graviditet.

image
Mænd med epilepsi

På denne side ser vi på de mænd med epilepsi, der er normalt fungerende, som er i medicinsk behandling for deres epilepsi, og hvis epilepsi er nogenlunde under kontrol.

image
65+ med epilepsi

Uanset alder, er det en stor omvæltning at få konstateret epilepsi. Det er veldokumenteret, at der i kølvandet på en epilepsidiagnose kan opstå en række problemer, som knytter sig til hverdagslivet f.eks. seksuallivet, fritidsinteresser, kørekort, samvær med andre m.m.

image
Udviklingshæmning og epilepsi

25-30 procent af alle personer med udviklingshæmning og mere end 70 procent af personer med svær udviklingshæmning har epilepsi. Her har vi gode råd til personale og pårørende til mennesker med epilepsi og udviklingshæmning.