Tal med socialrådgiver eller sygeplejerske

Hvis du er medlem af Epilepsiforeningen kan du få råd og hjælp hos foreningens rådgivere, der omfatter en sygeplejerske, socialrådgiver, forsikringsrådgivning samt advokatrådgivning om arv og skifte.

Du kan altid kontakte vores rådgivnig på mail, og du kan ringe til dem tirsdag, torsdag og fredag.

Kørekort

Sædvanligvis kan du få, få fornyet eller bevare dit Gruppe 1 kørekort, hvis epilepsien er velreguleret, hvor i mod du ikke kan få udstedt eller fornyet et Gruppe 2 kørekort, hvis du er i behandling for epilepsi. Men reglerne for epilepsi og kørekort er komplicerede og altid helt individuelle.

Økonomisk tilskud

Den lovgivning vi har i Danmark bygger på nogle principper om at personer med handicap skal kompenseres for de ekstraudgifter man får på grund af handicappet; i denne sammenhæng altså epilepsi.

Her på hjemmesiden gennemgår vi derfor lovgivningen på udvalgte områder og ser på, hvilke krav der knytter sig til at modtage tilskud. Der er bl.a. medicintilskud og mulighederne for hjælp i forbindelse med så vel voksne som børn med epilepsi.

Uddannelse og job

Her kan du får gode råd om uddannelse og beskæftigelse. Og vi beskriver de ordninger, der kan hjælpe dig, hvis epilepsien giver problemer på jobbet eller i studiet.

Støtte til epilepsialarmer

Der findes forskellige alarmer, som kan medvirke til at sikre, at et anfald ikke overses. Det kan være nødvendigt at anvende alarm, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med anfald, og du ikke selv kan tilkalde hjælp. En alarm kan også sikre, at du f.eks. kan sove alene.

Her vil vi nøjes med at nævne de alarmer, hvor der er dokumentation for, at de er afprøvet efter nogle minimumskrav i forhold til sikkerhed og funktionalitet. Og ser også på mulighederne for at få økonomisk støtte til dem.

Rettigheder over for kommunen

Når din sag behandles i kommunen, er der flere regler, kommunen skal efterleve. Reglerne er blandt med til at styrke din retssikkerhed og det er altid en fordel at kende dine rettigheder, når du har en sag til behandling i kommunen. Reglerne er med til at sikre, at kommunen træffer den rigtige afgørelse.

Frit sygehusvalg

Du bestemmer selv, hvilket hospital du vil undersøges eller behandles på. Og du har ret til at blive udredt indenfor 30 dage. Hvis ventetiden overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Hvis du benytter dig af det frie sygehusvalg og søger dækning af transportudgifter, skal du påregne max at få udbetalt, hvad du eventuelt ville få udbetalt, hvis du blev behandlet på det nærmest mulige hospital.

Forsikring

Det er langt fra sikkert, at det selskab du har tegnet din ulykkesforsikring i, dækker eventuelle skader, der opstår som følge af epileptiske anfald. Derfor kan det være en god idé at undersøge sine forsikringsforhold, hvis man har epilepsi eller har børn med epilepsi.

Epilepsiforeningen har lavet en samarbejdsaftale med Handicappedes Gruppeforsikring (HGF). De laver forsikringer specielt til handicappede og deres pårørende. Hos HGF dækker ulykkesforsikringen også, hvis ulykken skyldes ens handicap.

Rejs med epilepsi

Epilepsi behøver ikke være en forhindring for at rejse ud. Men der er nogle ting, som man skal være opmærksom på. Her svarer vi på spørgsmål om rejsesygesikring, dokumentation for din medicin, og hvordan du bør tage den, når du er på den anden side af kloden. Vi svarer også på spørgsmål om mulighederne for at få sine økonomiske tilskud med på rejsen. Og der er noget om reglerne, når man skal flyve og får anfald.