Hvordan er reglerne? Hvad kan du få af hjælp? Og hvem kan rådgive dig?

Her på siden ser vi på forskellige rådgivningsmuligheder. Og vi fortæller og mulighederne og reglerne på nogle af de sociale områder, der har særlig beydning, hvis du eller dit barn har epilepsi. Det er områder som kørekort, arbejde, uddannelse samt hjælp og støtte fra f.eks. kommunen.

Der findes forskellige rådgivningsmuligheder for personer med epilepsi inde på livet. F.eks. kan Epilepsiforeningens medlemmer kontakte vores sygeplejerke og vores socialrådgiver.


Her kan du læse mere om de forskelllige områder

image
Epilepsiforeningens rådgivning

Medlemmer af Epilepsiforeningen kan få rådgivning ved sygeplejerske, socialrådgiver og forsikringsselskab.

image
Kørekort

Reglerne for epilepsi og kørekort er komplicerede og altid helt individuelle. De afhænger bl.a. af din epilepsi og den konkrete situation.

image
Økonomisk tilskud

Mennesker med epilepsi skal kompenseres for de ekstraudgifter, de får på grund af handicappet. Der findes forskellige former for tilskud, aflastning og støtte.

image
Uddannelse og job

Vi ser på dine erhvervsmuligheder, når du har epilepsi. Og beskriver de ordninger, der kan hjælpe dig, hvis epilepsien giver problemer på jobbbet eller uddannelsen.

image
Regler for sagsbehandling

Se hvilke regler kommunen skal leve op til ved behandling af din sag.

image
Frit sygehusvalg

Du bestemmer selv, hvilket hospital du vil undersøges eller behandles på. Og du har ret til at blive udredt indenfor 30 dage.

image
Rejser og epilepsi

Der er nogle ting, som man i særlig grad skal være opmærksom på, når  man har epilepsi og rejser. F.eks. om sygeforsikring og medicin.

image
Forsikringsrådgivning for medlemmer

Medlemmer af Epilepsiforeningen kan få gratis forsikringsrådgivning hos HGF, der også har forsikringer tilpasses fx mennesker med epilepsi.

image
Få besøg af en informatør

Epilepsiforeningen har en række informatører, der tager ud på fx skoler og institutioner og fortæller om epilepsi

image
Advokatrådgivning om arv og skifte

Hos advokatfuldmægtig Vibe Hjort kan Epilepsiforeningens medlemmer få gratis rådgivning om reglerne for arv og skifte. Fx hvordan du tegne testamente.