Effekt og bivirkninger ved ketogen diæt

Den ketogene diæt er anvendt i over 100 år, men den nøjagtige virkningsmekanisme bag er fortsat ukendt. Når man er på ketogen diæt, dannes der ketonstoffer i hjernen, og den bruger fedt i stedet for sukker til at danne energi. Ketonstoffer gør nervecellerne i hjernen mere stabile og dermed tilsyneladende mere modstandsdygtig over for hjernes tendens til epileptiske anfald.

Diæten kan gives i forskellige former som den Klassisk ketogen diæt, Modificeret Atkins Diæt og Lavglykæmisk diæt. De har hver deres fordele og ulemper, men de kræver alle en vis form for regelmæssighed og planlægning.

Hvem kan behandles med diæt?

Diætbehandling har primært været brugt til børn, men det er også muligt at bruge det til unge og voksne med epilepsi. Diæt kan også bruges til personer, der får mad gennem en ernæringssonde, enten helt eller delvis, ligesom det også er muligt at bruge diætbehandling til helt små børn, der får deres ernæring via flaske.

image
Effekt af ketogen diæt

Blandt børn på diæt viser resultaterne at:

  • 1/3 får mindst 50 % færre anfald.
  • 1/3 vil få mere end 90 % bedring i deres anfaldssituation.
  • Ca. 10 % vil blive helt anfaldsfri.
  • De sidste 10 % har ingen effekt på anfald.
  • Mange oplever desuden en bedring af eksempelvis nattesøvn og opmærksomhed.

Der er ikke samme evidens for behandling med ketogen diæt hos voksne.

Bivirkninger ved ketogen diæt

Man skulle tro, at når en behandling ”bare” foregår gennem mad, så kunne man sagtens gøre det selv, men det er ikke nogen god ide. Diætbehandling kan have bivirkninger akkurat som medicinsk behandling kan.

Det gælder f.eks., hvis diæten ikke er lagt helt rigtigt, eller bliver fulgt op helt rigtigt.

Bivirkninger kan ses som f.eks. kvalme, træthed, appetitløshed, forstoppelse, nyresten, manglende vækst mv.

Diætbehandling af epilepsi skal derfor altid tilrettelægges i et tæt samarbejde med behandlingsstedet, som i praksis foregår på særligt specialiserede behandlingssteder, hvor der er fagpersoner med specialviden, som kan følge løbende op på diætbehandlingen.

Behandlingssteder

I Danmark foregår diætbehandling af epilepsi primært på Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund. Derudover tilbydes nogle af de ketogene diæter på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Herlev Hospital.

Opstart af diætbehandling forgår under indlæggelse, hvor man tilknyttes et keto-team.

Ketogene diæter kan være dyre og ret tidskrævende. Det kan derfor være en fordel at tale med kommunen om mulighed for merudgifter, praktisk hjælp eller tabt arbejdsfortjeneste.