Oplysningspligt

Som udgangspunkt er helbredsmæssige oplysninger private. Ved ansættelsessamtalen er du imidlertid forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om, at du har epilepsi, hvis epilepsien har væsentlig betydning for det arbejde, du skal udføre.

Det betyder, at du skal overveje, om din epilepsi vil have væsentlig betydning for det arbejde, du søger. Hvis epilepsien har væsentlig betydning for arbejdet, og du ikke har nævnt den, kan arbejdsgiver annullere ansættelsen.

Uanset om epilepsien har betydning for det arbejde, du skal udføre eller ej, kan det være, at du vil synes, at det er rart at få nævnt epilepsien, så arbejdsgiver er forberedt, hvis du får anfald. Du behøver ikke lade det fylde meget i en samtale, men kan nævne det og fortælle, hvad epilepsien betyder for lige præcis dig.

Træf hen ad vejen aftale med ledelse og kolleger om, hvad du gerne vil have, de skal gøre, hvis du får et anfald. Måske vil du bare gerne sidde lidt og komme dig efterfølgende, måske vil du gerne hjælpes hjem, det vil være individuelt. Det kan være en fordel for kollegerne på forhånd at kende til din epilepsi, så de kan støtte dig, som du har brug for, og måske også undgå at blive bange, hvis du får anfald. Aftal på forhånd hvornår der eventuelt skal  tilkaldes ambulance og hav eventuelt en førstehjælpsplakat hængende, hvis du synes det er en god idé. Du kan bestille forskelligt  informationsmateriale til dine kolleger på vores hjemmeside.

Det kan også være, at din epilepsi ikke har nogen betydning for det arbejde, du skal udføre, og du derfor vælger ikke at nævne den.

Vær dog opmærksom på, om ledelse eller kolleger skal være forberedte på eventuelle anfald. Læs mere om epilepsianfald.

Vær også opmærksom på, at Epilepsiforeningen har informatører, som tager ud på arbejdspladsen og informerer om epilepsi til ledelse og kolleger, hvis der er brug for det. Tilbuddet er ganske gratis for medlemmer.