Faglig indsats for ældre med epilepsi i tværsektorielt forløb

For mennesker med epilepsi og behov for støtte er der en række generelle faglige indsatser. Derudover er der en række faglige indsatser særligt vedrørende ældre.

Håndtering af medicinsk behandling hos ældre kan være en udfordring og bør ske jf. National Behandlings- og Visitationsvejledning for Epilepsi. Behandlende læge bør være opmærksom på at kommunikere med andre læger involveret i personens samlede behandling.

Alle fagprofessionelle, som har kontakt med den ældre med epilepsi, bør være særligt opmærksomme på behov for psykosociale indsatser, herunder fx støtte til at deltage i sociale aktiviteter. Desuden bør de fagprofessionelle være opmærksomme på symptomer på angst eller depression og opfordre personen til at søge læge ved mistanke herom.

Plejehjem og plejebolig

Det er ledelsen på plejehjemmets/plejeboligens (driftsherren) ansvar at sikre, at der er personale på plejehjemmet/plejeboligen, som har kompetencer til at håndtere beboere med epilepsi. Ledelsen skal sikre, at der foreligger en behandlingsplan, hvor det bl.a. fremgår, hvordan personalet registrerer anfald og foretager en struktureret anfaldsbeskrivelse, hvordan der registreres bivirkninger og administreres medicin (daglig og akut), og hvordan man skelner anfald fra adfærd. Af planen skal det desuden fremgå, hvem der har behandlingsansvaret, og hvordan denne kontaktes samt personalets ansvars- og kompetencefordeling

Personalet, der forestår medicinhåndteringen fungerer som medhjælper for behandlende læge. Observation af beboeren med epilepsi er et led i behandlingen. Behandlende læge skal tage stilling til, om pågældende plejehjem/plejebolig formodes at være i stand til at varetage behandlingen. Behandlingsplanen udarbejdes af behandlende læge, hvori særlige forhold vedr. medicin, observation og øvrige forhold vedr. den konkrete beboer beskrives.

Kilde

Teksten på siden er hentet fra kapitel 5, “Faglige indsatser (pdf)”, i Sundhedsstyrelsens rapport “Epilepsi – Anbefalinger for tværsektorielle forløb” (pdf)