En ”mand med epilepsi” kan se ud på utrolig mange måder. I dette afsnit ser vi på de mænd, der er normalt fungerende, som er i medicinsk behandling for deres epilepsi, og hvis epilepsi er nogenlunde under kontrol. Det er mænd der, som de fleste andre mænd, ønsker sig et normalt liv med sport, sex og bilkørsel, men hvor epilepsien kan give nogle udfordringer.

Selvbillede

I vores kultur hører et godt og vellønnet job til billedet af en succesfuld mand. Denne rolle kan nogle mænd med epilepsi ikke leve op til, og det kan påvirke selvopfattelsen negativt, og dermed gå ud over livskvaliteten.

Problemer på jobbet behøver ikke at være mandens fejl. Det kan i høj grad skyldes fordomme hos arbejdsgiveren, som gør sig fejlagtige forestillinger om, hvad der evt. kunne ske, hvis der kom anfald på arbejdspladsen.

Mænd med epilepsi er oftere arbejdsløse eller ansat i stillinger under deres kompetenceniveau i forhold til mænd uden epilepsi. En medvirkende årsag er, at mange arbejdsgivere frygter en øget risiko for sygefravær, ulykker på arbejdspladsen, og at ansættelsen vil medføre bekymring hos andre ansatte.

Læs mere om dine erhvervsmuligheder på vores side om job og uddannelse.

Testosteron og epilepsi

Testosteron er det mandlige kønshormon, som påvirker de mandlige træk, muskelmasse og sexdriften. Derudover ved man, at testosteron modvirker anfald. Det modsatte er tilfældet hos kvinder, da det kvindelige hormon østrogen fremmer anfald.

Hvis man har mistanke om mangel af testosteron, kan man via sin læge få taget en blodprøve, som måler både niveauet af testosteron og de signalstoffer, der frigiver testosteron.

Symptomerne på testosteronmangel er:

 • Tab af muskelmasse
 • Nedsat sexlyst
 • Impotens
 • Sterilitet
 • Nedsat skægvækst
 • Tab af kønsbehåring og hår under armene
 • Små testikler
 • Hedeture, træthed og tristhed

Giver epilepsien mig problemer med at få børn?

Mange undersøgelser har vist, at mænd med epilepsi generelt ikke får så mange børn som mænd uden epilepsi. Det er der flere årsager til:

 • Nedsat sexlyst
 • Ringe sædkvalitet
 • Bivirkninger af den antiepileptiske behandling
 • Manglende partner

Blandt andre årsager, der ikke har noget med epilepsien at gøre, er mangel på vitamin B, E og A, tobaksmisbrug, alkoholmisbrug, infektioner, brug af anabolske steroider, tungmetaller (kadmium og bly) m.m.

Sexliv og epilepsi

Mænd med tindingelaps epilepsi har ofte nedsat lyst til sex, mens det er mindre udtalt ved andre epilepsiformer. De seksuelle problemer kan opstå på flere fronter:

 • Manglende lyst til sex (nedsat libido)
 • Manglende evne til at opnå/vedligeholde rejsning
 • Manglende evne til udløsning

Mænd med en aktiv epilepsi kan opleve alle 3 dele, mens mænd uden anfald, som regel har et velfungerende sexliv.

Nedsat sexlyst

Ved nedsat sexlyst/libido beskriver manden tab eller mindsket lyst til seksuel aktivitet og/eller drømme og seksuelle fantasier. De hyppigste årsager til det er:

 • Testosteronmangel
 • Medicin
 • Depression
 • Psykosociale forhold (alkoholisme, problemer i parforholdet, ”stress”)
 • Mange anfald

For at afhjælpe den nedsatte sexlyst, skal man forsøge at gøre noget ved de underliggende problemer (herunder evt. at ændre epilepsimedicinen) og/eller få en henvisning til en sexolog. Det er derfor vigtigt, at både behandler og patient tør tale åben om emnet, så de i fællesskab kan finde en løsning.

Potensproblemer

For at en mand kan få rejsning, kræver det, at der er en ordentlig nerve- og blodforsyning til penis. Sygdomme der rammer nerverne eller giver åreforkalkning, som for eksempel sukkersyge, højt blodtryk og rygning, går som regel også ud over potensen.

Hvis der ikke er andre problemer end epilepsien og dens behandling, kan rejsningsproblemerne behandles som hos alle andre mænd, for eksempel medicinsk.

Blandt mænd med anfald som følge af tindingelapsepilepsi, er potensproblemer op til 5 gange hyppigere end blandt jævnaldrende mænd uden epilepsi.

Det er derfor vigtigt at vide, at man ikke er alene, og at der er forskellige muligheder for hjælp. Tal med din læge så i sammen kan finde en løsning, der passer til dig.

 • Nogle former for epilepsimedicin medfører, at der skal gives højere doser potens medicin end normalt
 • Hvis epilepsien skønnes at være årsagen til potensproblemerne, kan der søges særligt tilskud til medicinen, man behandler rejsningsproblemer med

Kan mænd med epilepsi få knogleskørhed?

Det er en misforståelse, at knogleskørhed er noget, der rammer kvinder efter overgangsalderen. Mænd kan også få problemer med knoglesundheden, og mænd i behandling for epilepsi har en særlig risiko.

Man ved ikke præcist hvorfor, men epilepsimedicinen spiller nok en rolle, og mangel på testosteron sætter yderligere fart på knogletabet. Ligesom for meget alkohol, rygning og behandling med binyrebarkhormon gør det.

Kan jeg få problemer med koncentration og hukommelse?

Kognitive udfordringer så som hukommelses- og koncentrationsbesvær er almindelige hos personer med epilepsi. Det kan skyldes flere grunde. Vigtigst er årsagen til epilepsien, anfaldene og epilepsimedicinen. Hvis disse kognitive problemer er et stort problem, må man forsøge at begrænse anfaldene eller skifte medicinen, da det er forskelligt, hvordan man reagere på medicinen.

Læs mere på om kognitive problemer

Kan man dyrke motion når man har epilepsi?

Forskning viser, at motion har en positiv virkning på epilepsi. Anfaldene bliver typisk færre, og EEG bliver pænere. Det er også de fleste patienters erfaring, at anfald som regel optræder under hvile og ro.

Du kan læse mere om epilepsi og fysisk aktivitet her

Må jeg køre bil?

Der er forskellige regler for kørekort og epilepsi. Når man får diagnosen epilepsi eller har et anfald, får man et midlertidig kørselsforbud.

Læs mere om alle reglerne på vores sider om epilepsi og kørekort