Faglig indsats for pårørende til mennesker med epilepsi

For mennesker med epilepsi og behov for støtte er der en række generelle faglige indsatser, der anbefales. Epilepsi rammer ofte hele familien. Så der er også anbefalinger for faglig indsats særligt vedrørende pårørende.

Pårørende fungerer ofte som ressourcepersoner og er en vigtig kilde til viden, som kan bruges til at optimere og målrette indsatser til mennesker med epilepsi. Pårørende, herunder forældre og søskende til mennesker med epilepsi, kan have behov for støttende indsatser. Pårørendeindsatser bør sigte mod at styrke de pårørende, så de fortsat kan være en støtte for deres nærmeste og samtidig kan have fokus på egne ressourcer og behov i et godt hverdagsliv. Afhængig af målgruppen, kan støtteindsatser omfatte psykosociale indsatser, aflastning eller økonomisk kompensation.

Relevante indsatser kan omfatte:

  • Rådgivning (til enkeltpersoner eller familie) bl.a. via netværks- eller samtalegrupper
  • Rådgivning og vejledning om epilepsi til pårørende
  • Aflastning eller afløsning i kortere eller længere perioder, i eget hjem eller som dag- eller aktivitetstilbud med sociale arrangementer, pædagogiske aktiviteter mv.
  • Ophold for personen med epilepsi på botilbud
  • Familievejledning
  • Familiebehandling
  • Dækning af merudgifter
  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kommunen tager stilling til den enkeltes behov og træffer afgørelse i hver sag ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens eller familiens situation. Sundhedspersoner kan rådgive om muligheden for pårørendestøtte.

Pårørendetilbud hos patientorganisationer, fx Epilepsiforeningen, kan også benyttes.

Kilde

Teksten på siden er hentet fra kapitel 5, “Faglige indsatser (pdf)”, i Sundhedsstyrelsens rapport “Epilepsi – Anbefalinger for tværsektorielle forløb” (pdf)