Epilepsi og kørekort

Reglerne er bl.a. afhængige af den enkeltes epilepsi, den konkrete situation, kørekort-gruppen og af forskellige embedspersoners vurdering.

Vi har delt området op i tre, så du kan finde svar på, hvordan regleren er i din sitituation, alt efter om det drejer sig om et Gruppe 1-kørekort, et Gruppe 2 kørekort eller knallert.

Hvilke typer kørekort findes der?

De forskellige køretøjer er opdelt i to grupper, der dækker over forskellige kategorier af køretøjer. Gruppe 1 er generelt ”almindelige” køretøjer. Gruppe 2 er generelt store køretøjer og erhvervskøretøjer.

Gruppe 1 (”lille kørekort”) rummer kategorierne:

A Motorcykel
B Personbil
BE Påhængsvogn til personbil
TM Traktor og motorredskab

Du kan læse om reglerne for Gruppe 1-kort her.

Gruppe 2 (”Stort kørekort”) rummer kategorierne:

C Lastvogn
D Stor personbil (bus)
CE/DE Påhængsvogn til lastbil og bus
Ret til erhvervsmæssig persontransport: erhverv B (taxa) og erhverv D (bus)
Godkendelse som kørelærer

Du kan læse om reglerne for Gruppe 2-kørekort her

Køretøjerne er delt op i disse kategorier:

1) Lille og stor knallert: Kategori AM

2) Lille motorcykel: Kategori A1

3) Mellemstor motorcykel: Kategori A2

4) Stor motorcykel: Kategori A

5) Almindelig bil: Kategori B

6) Lille lastbil: Kategori C1

7) Stor lastbil: Kategori C

8) Lille bus: Kategori D1

Hvad er reglerne for Gruppe 1-kørekort?

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du har været anfaldsfri i mindst 12 måneder. Men reglerne for kørekort i forbindelse med epilepsi afhænger af, hvilken situation, du står i.

Dem ser vi nærmere på her, hvor du også kan finde forskellige personeksempler.

Hvad er reglerne for Gruppe 2-kørekort

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du skal være både anfalds- og medicinfri i 10 år for at køre kategori 2 køretøjer. Af Vejledning om helbredskrav fremgår, at kørselsforbuddet som udgangspunkt bør være varigt.

Du kan se regleren i forskellige situationer og læse nogle personeksempler her

Hvad er reglerne for knallert?

Stor knallert

Førerret til stor knallert (AM) kræver kørekort til bil eller motorcykel.

Mister du retten til at køre bil, kan du derfor heller ikke køre stor knallert.

Lille knallert

Der er ingen specielle helbredsmæssige krav, når du kører lille knallert. Tal med din læge om, hvorvidt det er forsvarligt, at du kører knallert.

Fra den 19. januar 2013 kan du kun køre på lille knallert, hvis du har erhvervet kørekort til lille knallert (kategori LK)

Du er dog undtaget fra kravet om kørekort til lille knallert i følgende tilfælde:

    • Du har allerede kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel
    • Du var fyldt 18 år, inden de nye reglers ikrafttræden den 19. januar 2013
    • Du har et gyldigt knallertbevis, som er erhvervet før den 19. januar 2013
    • Du har kørekort til traktor/motorredskab, som er erhvervet før den 19. januar 2013

Selvom du er omfattet af en af undtagelserne ovenfor, kan du ansøge om kørekort til lille knallert, hvis du ønsker det.

Over 18 år

Er du fyldt 18 år efter den 19. januar 2013 skal du bestå en teoriprøve hos politiet, for at få kørekort til lille knallert, med mindre du i forvejen har et kørekort til bil, motorcykel, traktor/motorredskab eller knallert.

Under 18 år

Du kan få kørekort til knallert fra det 15. år. Du skal gennemføre knallertprøver i ungdomsskoleregi, hvor du skal bestå teoriprøve og en praktisk prøve.

Personeksempel: 16-årige Karina kan lide fester og ønsker knallertbevis

Karina er 16 år og har juvenil myoklon epilepsi, der giver hende en del anfald. Hun har indtil nu brugt sin cykel, men nu vil hun gerne tage et knallertbevis på den lokale ungdomsskole. Karina har fart på og elsker at feste igennem med vennerne, nogle gange til langt ud på natten. Og det hænder jævnligt, at hun drikker sig fuld. Hun er heller ikke altid så god til at huske medicinen. Må hun køre knallert?

Svar

Der findes ingen særlige regler for kørsel med små knallerter, som kører mindre end 30 km. i timen. Men man skal overholde færdselsloven i almindelighed, og skal derfor kunne agere forsvarligt i trafikken. Derfor vil lægen fraråde Karina at køre knallert, så længe hun ikke er anfaldsfri.

Opdateret februar 2023