Er der nogle forholdsregler, man skal tage, inden man bliver gravid?

Ja – det er absolut en fordel, hvis graviditeten planlægges i god tid. Man skal kontakte sin neurolog, som skal vurdere, om der skal justeres i epilepsimedicinen. Målet er:

  • Så få anfald som muligt – og helst helt anfaldsfri
  • Helst kun én slags medicin – eller så få præparater som muligt
  • Lavest mulig dosis, eventuelt fordelt over 2-3 doser

Når man holder op med p-piller, skal man være opmærksom på, om medicindosis eventuelt skal reguleres, da nogle typer epilepsimedicin og p-piller påvirker hinanden. Derudover skal man have målt sin plasmakoncentration af medicinen, så man kan følge den under graviditeten.

Man skal starte med at tage tilskud af 0,4mg folinsyre dagligt, gerne 3 måneder inden man bliver gravid og minimum gennem første trimester. Hvis man tager Valproat eller anden enzyminducerende epilepsimedicin, anbefales det at tage 5mg folinsyre dagligt (receptpligtigt).

Er min epilepsi arvelig?

Hos kvinder med ideopatisk genetisk fokal epilepsi og generaliseret epilepsi er risikoen for, at barnet får epilepsi 3-7%. Hvis faderen også har en af de nævnte epilepsityper, er risikoen 2-3% højere

Ved sjældne typer af epilepsi kan risikoen for, at barnet arver epilepsien dog være væsentlig højere. Det er derfor vigtigt at snakke med sin læge, hvis enten den kommende mor eller far har epilepsi, for at vurderer den konkrete risiko for, at barnet arver epilepsien.

Kan min epilepsi blive forværret, hvis jeg bliver gravid?

Ja – cirka 20% oplever øget anfald under graviditeten. Der er oftest tale om en let øgning af anfald og størst hos dem, som i forvejen har en epilepsi, og som er svær at behandle. Hvis man tager visse forholdsregler, kan langt de fleste komme gennem graviditeten uden at få flere anfald. Der er følgende ting, man kan være opmærksom op, for at undgå, at mængden af medicin i kroppen bliver for lav:

  • Medicinen: Medicinen bliver hurtigere udskilt fra kroppen, når man er gravid. Det er derfor nødvendigt at blive fulgt til kontroller for at holde mængden af epilepsimedicin i kroppen stabil. Det kræver, at der bliver taget en blodprøve ca. én gang om måneden gennem hele graviditeten, og hvis mængden af medicinen i kroppen falder, skal dosis øges gradvis. Der er nogle typer epilepsimedicin, som man ikke kan måle i en blodprøve, og det må være lægens skøn, om dosis skal øges.
  • Opkastninger. Man skal også være opmærksom på, at mængden af epilepsimedicin kan falde, hvis man har opkastninger kort tid efter, man har taget sin medicin. Det kan være svært at vide, om man har kastet al sin medicin op, men som hovedregel skal man tage en ny dosis, hvis man kan se rester af pillerne i opkastet, eller hvis man kaster op indenfor en halv time efter, at man har taget sin medicin. Hvis man har meget graviditetskvalme og opkastninger, kan det ofte betale sig at vente med at tage sin morgenmedicin til lidt op ad formiddagen, hvor kvalmen ofte er aftaget lidt.
  • Manglende søvn. Man kan også få forværring af sin epilepsi, hvis man ikke får en god nattesøvn. Det kan være lidt svært, når man er højgravid og måske skal op og tisse mange gange i løbet af natten, eller hvis man ligger dårligt på grund af maven eller har ondt i ryggen. Hvis man får afbrudt sin søvn mange gange i løbet af natten, skal man være særlig omhyggelig med af få hvilet flere gange i løbet af dagen.

Kan min epilepsi være årsag til, at jeg ikke kan blive gravid?

Ja – i nogle tilfælde. Epileptiske anfald og epilepsimedicin kan medføre hormonforstyrrelser og dermed være årsag til, at man har svært ved at blive gravid. Kvinder med epilepsi får generelt færre børn end baggrundsbefolkningen, men der kan være mange årsager til dette. Gruppen af personer med epilepsi tæller alle kvinder, der har epilepsi, heriblandt kvinder med fysiske og psykiske udviklingshandicaps og kvinder med mangeårig og vanskelig behandlelig epilepsi.

Visse typer af epilepsimedicin kan være årsag til cyster på æggestokkene. Disse cyster kan give hormonændringer, som kan medføre ufrugtbarhed, vægtøgning, tendens til skægvækst mm. Hormonændringerne kan i de fleste tilfælde forsvinde, hvis man får en anden type medicin.

Man skal også være opmærksom på, at nogle kvinder med epilepsi går tidligere i overgangsalder end andre kvinder. Det drejer sig særligt om de kvinder, som gennem mange år har haft mange anfald.

Er epileptiske anfald farlige for mit barn?

Det er vigtigt, at din epilepsi er under god kontrol, inden du bliver gravid. Det er især krampeanfald, man er bekymret for, da der kan være risiko for, at barnet bliver trykket under anfaldet, eller at man kan falde og slå maven. Under et krampeanfald trækker man som regel ikke vejret godt nok, og det betyder, at både du og barnet kan få for lidt ilt, mens anfaldet står på. Ellers kan man som hovedregel regne med, at graviditeten og fødslen kan foregå som for alle andre.

Kan mit barn blive skadet af epilepsimedicinen?

I nogle tilfælde kan medicinen være årsag til, at barnet får en medfødt defekt eller misdannelse. Der kan for eksempel være tale om, at barnet fødes med et brok, en hjertefejl, klumpfod eller læbe-ganespalte. I sjældne alvorlige tilfælde kan barnet fødes med rygmarvsbrok. Risikoen for, at barnet får en medfødt misdannelse, afhænger af hvilken slags medicin man får, og risikoen er størst, når man får høje doser af medicinen, og når man får flere typer epilepsimedicin samtidigt. Enkelte typer medicin kan give risiko for at påvirke udviklingen af barnets hjerne, og der er derfor også risiko for, at barnet vil udvikle sig langsommere, end de jævnaldrende børn.

Epilepsipræparatet Valproat kan være skadeligt for ufødte børn, når det tages under graviditeten. Derfor har en række medicinalfirmaer udsendt informationsmaterialer om valproat.

Kan jeg føde ”normalt” eller er det bedst med kejsersnit?

Der er nogen, som er bekymret for at skulle føde, fordi de er bange for at få anfald undervejs. Risikoen for anfald under fødslen er ca. 2% og dermed relativ sjældent, og man anbefaler generelt, at kvinder med epilepsi føder normalt. Epilepsien er ikke i sig selv årsag til, at der skal foretages kejsersnit, men det kan være en fordel, at der i forbindelse med fødslen gives en epiduralblokade for at undgå udtrætning. Hvis der kommer anfald under fødslen, vil det blive behandlet som anfald i almindelighed bliver. Hvis der skulle optræde komplikationer, er det vigtigt, at der er både en neurolog og en børnelæge til stede. Det anbefales derfor, at man føder på et sygehus, hvor der foruden fødeafdelingen også er både en neurologisk afdeling og børneafdeling.

Normalt observeres barnet 2-3 dage på sygehuset efterfødslen, når moderen tager epilepsimedicin. Nogle typer af medicin kan kræve længere observation af barnet.

Kan man amme når man får epilepsimedicin?

Ja – som hovedregel kan alle kvinder, som får epilepsimedicin amme deres børn, uanset hvilken type epilepsimedicin, de får. Medicinen udskilles i nogen grad i modermælken, og barnet får lidt af medicinen i modermælken, men det er som regel kun hos for tidligt fødte børn, at det kan give problemer. Barnet kan blive sløv af medicinen, og det kan være svært at vurdere, om et lille nyfødt barn er sløv eller ej. En hovedregel er, at hvis barnet tager på som det skal, er der ikke grund til at bekymre sig om amningen. Hvis man er i tvivl, skal man dog altid spørge lægen.

Tiden efter fødslen

Der skal laves nedtrapningsplan for epilepsimedicinen, hvis denne er øget under fødslen. Denne skal følges med vægt og plasmaværdier.

Selvom du ammer, kan det være en god ide at lade din partner stå for at give barnet mad om natten. Du kan enten malke ud eller give dit barn modermælkserstatning. Hvis du selv ammer og forstyrres om natten, er det en god ide at få sovet, når barnet sover, for at mindske risikoen for anfald på grund af for lidt søvn. Tag gerne imod den hjælp du kan få fra din partner, familie og venner.

Det er en god ide at indrette en pusleplads og ammeplads på gulvet, så du ikke risikerer at falde med dit barn, hvis du får et anfald.

Læs mere og mød andre

Hvis du er medlem af Epilepsiforeningen, er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivning, hvor du f.eks. kan få en snak med vores sygeplejerske.

På Facebook er der et par grupper for mødre med epilepsi. Den ene hedder “Gravid eller mor med epilepsi“. Den anden – og lidt større – er “Kvinder med epilepsi – der er gravid, har barn eller børn”. . Der er også andre steder, du kan møde andre i samme situation som dig.

Bestil ller download pjecen “Epilepsi før under og efter graviditet”.

Ti gode råd til nybagteforældre 

Information om kvinder og epilepsi på 9 forskellige sprog

Epilepsi og graviditet
Norks film med undertekster
Kontakt rådgivningen