Graviditet og barsel og epilepsi

Behandling af epilepsi under graviditeten foregår i samarbejde mellem fødselslægen, epilepsilægen og egen læge. Her har vi svaret på nogle af de hyppige spørgsmål i forbindelse med epilepsi og graviditet.

Kan min epilepsi være årsag til, at jeg ikke kan blive gravid?

Ja – i nogle tilfælde. Epileptiske anfald og medicinen kan medføre hormonforstyrrelser og dermed være årsag til, at man har svært ved at blive gravid.

Visse typer af epilepsimedicin kan være årsag til cyster på æggestokkene. Disse cyster kan give hormonændringer, som kan medføre ufrugtbarhed, vægtøgning, tendens til skægvækst mm. Hormonændringerne kan i de fleste tilfælde forsvinde, hvis man får en anden type medicin.

Man skal også være opmærksom på, at nogle kvinder med epilepsi går tidligere i overgangsalder end andre kvinder. Det drejer sig særligt om de kvinder, som gennem mange år har haft mange anfald.

Er der nogle forholdsregler man skal tage inden man bliver gravid?

Ja – det er absolut en fordel hvis graviditeten planlægges i god tid. Medicinen skal justeres så den virker så godt som muligt. Det vil sige:

  • Helst så få anfald som muligt – og helst helt anfaldsfri
  • Helst kun én slags medicin – eller så få som muligt – og med lavest mulig dosis
  • Når man holder op med p-piller skal medicindosis eventuelt reguleres
  • Man skal starte med at tage tilskud af folinsyre inden man bliver gravid

Kan min epilepsi blive forværret, hvis jeg bliver gravid?

Ja – men hvis man tager visse forholdsregler, kan langt de færreste komme gennem graviditeten uden at få flere anfald. Én af de vigtigste ting er, at man skal forsøge at undgå, at mængden af medicin i kroppen bliver for lav. Det kan skyldes:

  • At medicinen bliver skilt hurtigere ud fra kroppen, når man er gravid. Det er derfor nødvendigt, at være under nøje kontrol, og justere dosis gradvis for at holde mængden af epilepsimedicin i kroppen stabil. Det kræver, at der bliver taget en blodprøve ca. én gang om måneden gennem hele graviditeten, og hvis mængden af medicinen i kroppen falder skal dosis øges gradvis. Der er nogle typer epilepsimedicin, som man ikke kan måle i en blodprøve, og det må være lægens skøn, om dosis skal øges
  • Opkastninger. Man skal også være opmærksom på, at mængden af epilepsimedicin kan falde, hvis man har opkastninger kort tid efter man har taget sin medicin. Det kan være svært at vide, om man har kastet alt sin medicin op, men som hovedregel skal man tage en ny dosis, hvis man kan se rester af pillerne i opkastet, eller hvis man kaster op indenfor en halv time efter, at man har taget sin medicin. Hvis man har meget graviditetskvalme og opkastninger, kan det ofte betale sig at vente med at tage sin morgenmedicin til lidt op ad formiddagen, hvor kvalmen ofte er aftaget lidt

Manglende søvn. Man kan også få forværring af sin epilepsi, hvis man ikke får en god nattesøvn. Det kan være lidt svært, når man er højgravid og måske skal op og tisse mange gange i løbet af natten, eller hvis man ligger dårligt på grund af maven eller har ondt i ryggen. Hvis man får afbrudt sin søvn mange gange i løbet af natten, skal man være særlig omhyggelig med af få hvilet flere gange i løbet af dagen.

Er epileptiske anfald farlige for mit barn?

Det er vigtigt, at din epilepsi er under god kontrol inden du bliver gravid. Det er især krampeanfald, man er bekymret for, da der kan være risiko for at barnet bliver trykket under anfaldet, eller at man kan falde og slå maven. Under et krampeanfald trækker man som regel ikke vejret godt nok, og det betyder, at både du og barnet kan få for lidt ilt, mens anfaldet står på. Ellers kan man som hovedregel regne med, at graviditeten og fødslen kan foregå som for alle andre.

Kan mit barn blive skadet af epilepsimedicinen?

Ja – medicinen kan i nogle tilfælde være årsag til, at barnet får en medfødt defekt eller misdannelse. Der kan for eksempel være tale om, at barnet fødes med et brok, en hjertefejl, klumpfod eller læbe-ganespalte. I sjældne alvorlige tilfælde kan barnet fødes med rygmarvsbrok. Risikoen for at barnet får en medfødt misdannelse afhænger af, hvilken slags medicin man får, og risikoen er størst når man får høje doser af medicinen, og når man får flere typer epilepsimedicin samtidigt. Enkelte typer medicin kan give risiko for at påvirke udvikling af barnets hjerne, og der er derfor også risiko for, at barnet vil udvikle sig langsommere end de jævnaldrende børn.

På neurologisk National BehandlingsVejlednings hjemmeside kan du finde en vejledning til fagfolk om behandling af epilepsi under graviditet, fødsel og postpartum

Epilepsipræparatet Valproat kan være skadeligt for ufødte børn, når det tages af en kvinde under graviditet. Derfor har en række medicinalfirmaer udsendt informationsmaterialer om valproat, som du kan læse om her.

Kan jeg føde ”normalt” eller er det bedst med kejsersnit?

Der er nogen, som er bekymret for at skulle føde, fordi de er bange for at få anfald undervejs. Det sker imidlertid sjældent, og man anbefaler generelt, at kvinder med epilepsi føder normalt. Epilepsien er ikke i sig selv årsag til, at der skal foretages kejsersnit, men det kan være en fordel, at der i forbindelse med fødslen gives en epiduralblokade for at undgå udtrætning. Hvis der kommer anfald under fødslen, vil det blive behandlet, som anfald i almindelighed bliver. Hvis der skulle optræde komplikationer, er det vigtigt, at der er både en neurolog og en børnelæge til stede. Det anbefales derfor, at man føder på et sygehus, hvor der foruden fødeafdelingen også er både en neurologisk afdeling og børneafdeling.

Kan man amme når man får epilepsimedicin?

Ja – som hovedregel kan alle kvinder, som får epilepsimedicin, amme deres børn, uanset hvilken type epilepsimedicin, de får. Medicinen udskilles i nogen grad i modermælken, og barnet får lidt af medicinen i modermælken, men det er som regel kun hos for tidligt fødte børn, at det kan give problemer. Barnet kan blive sløv af medicinen, og det kan være svært at vurdere, om et lille nyfødt barn er sløv eller ej. En hovedregel er, at hvis barnet tager på som det skal, er der ikke grund til at bekymre sig om amningen. Hvis man er i tvivl, skal man dog altid spørge lægen.

Hvor kan jeg møde andre gravide eller mødre med epilepsi?

Hvis du er medlem af Epielpsiforeningen er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivning, hvor du f.eks. kan få en snak med vores sygeplejerske.

På Facebook er der et par grupper for mødre med epilepsi.Den ene hedder “Gravid eller mor med epilepsi“. Den anden – og lidt større – er “Kvinder med epilepsi – der er gravid, har barn eller børn”. . Der er også andre steder, du kan møde andre i samme situation som dig.

Tak til Anne

Denne tekst er lavet i samarbejde med epilepsiprofessor Anne Sabers, der har sagt god for den. Den bygger blandt andet på pjecen “Epilepsi før under og efter graviditet”.