Værd at vide om omsorgsdage

Hvis du er lønmodtager, kan du få op til fem dages fravær om året uden løn til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person i samme husstand som dig, hvis pågældende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvad er omsorgsorlov?

Omsorgsdage er en ret for dig til i alt fem dages fravær om året uden løn til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem. Et familiemedlem er dine
egne børn, dine forældre, din ægtefælle eller partner. Du har også ret til omsorgsdage til at yde personlig omsorg eller støtte til en person, der bor i samme husstand som dig. I begge situationer gælder, at familiemedlemmet eller personen i samme husstand som dig skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

• Du har ret til fem omsorgsdage hvert år
• Man skal være lønmodtager for at afholde omsorgsdage
• Du får ikke løn, når du afholder en omsorgsdag
• Du kan ikke spare omsorgsdage op

Hvem har ret til at afholde omsorgsdage?

Retten til de fem omsorgsdage gælder kun lønmodtagere – både offentligt og privatansatte. Retten gælder ikke selvstændige.

I hvilke situationer?

Du kan bruge omsorgsdage i situationer, hvor der konkret er behov for, at du yder væsentlig omsorg og støtte – det kan f.eks. være at ledsage en pårørende,
der skal til udredning for en alvorlig sygdom.

Det kan også være situationer, hvor du yder omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person i samme husstand som dig, som er døende eller syg og hospitalsindlagt, på hospice, plejehjem eller lignende.

Tal med din leder

Du har ret til at vælge at holde omsorgsdage som en samlet periode eller som enkelte dage – tal med din leder om det, hvis du i en konkret situation har behov
for at holde dine omsorgsdage som en samlet periode.

Dokumentation

Din leder kan bede dig dokumentere, at du er i en sådan konkret situation, hvor der er behov for, at du yder væsentlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person i samme husstand som dig på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Dokumentationen kan f.eks. være en indkaldelse til behandling eller udredning, som du viser din leder.

Modregning ved pasningsorlov eller plejeorlov

Du skal være opmærksom på, at hvis du i et kalenderår har haft fravær fra arbejdet efter servicelovens regler for f.eks. pasningsorlov eller plejeorlov, så
fratrækkes dette fravær i din ret til omsorgsdage.