Pludselig død ved epilepsi - SUDEP

død ved epilepsi sudep

Når en person med epilepsi dør pludseligt og uden kendt årsag, kan det i nogle tilfælde være et tilfælde af pludselig uventet død ved epilepsi, også kaldet SUDEP, som står for Sudden Unexpected Death in Epilepsy.

SUDEP er ret sjældent. Hvert år dør en-to ud af 1.000 mennesker med epilepsi pludselig og uventet. Er du anfaldsfri er risikoen væsentligt mindre. Har du i længere tid været anfaldsfri, er tallet 0,4 ud af 1.000, hvorimod de, der ikke er anfaldsfri, har en risiko på en ud af 200.

Selvom der stadig er mange ukendte faktorer omkring årsager til SUDEP, ved man at dødsfaldene ofte sker i forbindelse med et anfald.

Særlig udsatte for SUDEP er personer i 20-40 års alderen, som ikke er anfaldsfri, og har hyppige natlige og langvarige tonisk kloniske anfald.

For at reducere risikoen for SUDEP, er det vigtigt at fokusere på at opnå den bedst mulige behandling af epilepsien, ligesom det er vigtigt med fokus på at huske at tage medicinen som aftalt.

Det er i øvrigt altid vigtigt at få drøftet individuelle faktorer med epilepsilægen, så du selv kan være opmærksom på, hvordan du om muligt kan forebygge evt. risikofaktorer i dagligdagen.

Artiklel om SUDEP

Den Norske Legeforening har udgivet denne artikle om SUDEP, “Plutselig, uventet epilepsirelatert død”.